Nghị quyết 17/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết 17/2013/NQ-HĐND về tiêu chí để chọn tên, đưa vào Quỹ tên đường tại thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung toàn văn Nghị quyết 17/2013/NQ-HĐND tiêu chí chọn tên đưa vào Quỹ tên đường thành phố Hồ Chí Minh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2013/NQ-HĐND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 7 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ TIÊU CHÍ ĐỂ CHỌN TÊN, ĐƯA VÀO QUỸ TÊN ĐƯỜNG TẠI THÀNH PHỐ.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI
(Từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 7 năm 2013)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

Xét Tờ trình số 3285/TTr-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về tiêu chí chọn tên, đưa vào Quỹ tên đường tại thành phố Hồ Chí Minh; sau khi xem xét báo cáo thẩm tra số 409/BC-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2013 của Ban Văn hóa - Xã hội; ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất với nội dung của Tờ trình số 3285/TTr-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về tiêu chí chọn tên, đưa vào Quỹ tên đường tại thành phố.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố có kế hoạch bổ sung Quỹ tên đường và các công trình công cộng theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng và nội dung các tiêu chí nêu trên. Hội đồng đặt mới, sửa đổi tên đường, công viên, quảng trường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cần thường xuyên thông tin, tuyên truyền giới thiệu về ý nghĩa lịch sử, giá trị di tích, danh lam, thắng cảnh, công trạng của danh nhân được chọn để đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng để mọi người được biết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa VIII, Kỳ họp thứ mười thông qua ngày 13 tháng 7 năm 2013./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Quyết Tâm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/2013/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu17/2013/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/07/2013
Ngày hiệu lực23/07/2013
Ngày công báo15/08/2013
Số công báoSố 34
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/2013/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 17/2013/NQ-HĐND tiêu chí chọn tên đưa vào Quỹ tên đường thành phố Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

    Văn bản liên quan ngôn ngữ

      Văn bản sửa đổi, bổ sung

        Văn bản bị đính chính

          Văn bản được hướng dẫn

            Văn bản đính chính

              Văn bản bị thay thế

                Văn bản hiện thời

                Nghị quyết 17/2013/NQ-HĐND tiêu chí chọn tên đưa vào Quỹ tên đường thành phố Hồ Chí Minh
                Loại văn bảnNghị quyết
                Số hiệu17/2013/NQ-HĐND
                Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
                Người kýNguyễn Thị Quyết Tâm
                Ngày ban hành17/07/2013
                Ngày hiệu lực23/07/2013
                Ngày công báo15/08/2013
                Số công báoSố 34
                Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
                Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
                Cập nhật8 năm trước

                Văn bản thay thế

                  Văn bản được dẫn chiếu

                    Văn bản hướng dẫn

                      Văn bản được hợp nhất

                        Văn bản gốc Nghị quyết 17/2013/NQ-HĐND tiêu chí chọn tên đưa vào Quỹ tên đường thành phố Hồ Chí Minh

                        Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 17/2013/NQ-HĐND tiêu chí chọn tên đưa vào Quỹ tên đường thành phố Hồ Chí Minh

                        • 17/07/2013

                          Văn bản được ban hành

                          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

                        • 15/08/2013

                          Văn bản được đăng công báo

                          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

                        • 23/07/2013

                          Văn bản có hiệu lực

                          Trạng thái: Có hiệu lực