Nghị quyết 17/NQ-CP

Nghị quyết 17/NQ-CP về chi hỗ trợ tiền ăn và bồi dưỡng chống dịch COVID-19 trong 05 ngày Tết Nguyên đán năm Tân Sửu 2021 do Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 17/NQ-CP 2021 chi hỗ trợ tiền ăn bồi dưỡng chống dịch COVID19 trong 05 ngày Tết Tân Sửu 2021


CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/NQ-CP

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2021

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHI HỖ TRỢ TIỀN ĂN VÀ BỒI DƯỠNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG 05 NGÀY TẾT NGUYÊN ĐÁN NĂM TÂN SỬU 2021

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sa đi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyn địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Phòng, chng bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chinh ph;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế và ý kiến của các Thành viên Chính phủ;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ngân sách nhà nước hỗ trợ tiền ăn 160.000 đồng/người/ngày áp dụng cho các đối tượng sau:

1. Người làm nhiệm vụ tại cơ sở cách ly y tế tập trung (không áp dụng đối với hình thức cách ly tại nhà, nơi lưu trú), phân luồng, làm thủ tục cho người nhập cảnh; người bảo vệ khu vực cách ly y tế tại các địa bàn dân cư theo chỉ định của cơ quan quản lý nhà nước; người làm nhiệm vụ kiểm soát dịch bệnh tại các t, chốt đường mòn, lối mở trên toàn tuyến biên giới; cán bộ y tế thường trực 24/24 giờ tại cơ sở điều trị cách ly y tế để chăm sóc, điều trị người mắc, nghi mắc COVID-19.

2. Người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung tại các doanh trại, trường của quân đội; các cơ sở y tế, trường học... do cơ quan nhà nước có thm quyền quyết định làm nơi cách ly tập trung (không áp dụng đối với hình thức cách ly tại nhà, nơi lưu trú, khách sạn, resort, doanh nghiệp).

Điều 2. Ngoài các chế độ đang được bảo đảm, áp dụng chế độ bồi dưỡng tham gia chống dịch mức 200.000 đồng/người/ngày đối với lực lượng làm nhiệm vụ kiểm soát dịch bệnh tại các tổ, chốt đường mòn, lối m trên toàn tuyến biên giới (lực lượng bộ đội biên phòng thuộc Bộ Quốc phòng, lực lượng công an, dân quân tự vệ), lực lượng đang làm nhiệm vụ tại các khu cách ly y tế tập trung của Bộ Quốc phòng.

Điều 3.

1. Chế độ bồi dưỡng và tiền ăn hỗ trợ cho các đối tượng tại Điều 1 và Điều 2 Nghị quyết này được thực hiện trong thời gian 05 ngày Tết Nguyên Đán Tân Sửu năm 2021.

2. Giao Bộ Y tế chtrì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng, y ban nhân dân tnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện, bảo đảm chặt chẽ, đúng đối tượng, không để trục lợi chính sách.

3. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định sử dụng nguồn ngân sách nhà nước phòng, chống dịch hoặc nguồn kinh phí hợp pháp khác theo phân cp đchi trả.

Điều 4.

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

2. Các Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thtrưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chinh ph
;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
-
HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
-
Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm s
át nhân dân tối cao;
- Kiểm
toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia;
- Ngân hàng Ch
ính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN. các PCN, Trợ lý, Thư ký TTg, PTTg,
các Vụ, Cục, đơn vị trục thuộc, Công báo, TGĐ C
ng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (2b).
110

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ
TƯỚNG
Nguyễn
Xuân Phúc

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/NQ-CP

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu17/NQ-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/02/2021
Ngày hiệu lực09/02/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 tháng trước
(10/02/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Nghị quyết 17/NQ-CP 2021 chi hỗ trợ tiền ăn bồi dưỡng chống dịch COVID19 trong 05 ngày Tết Tân Sửu 2021


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 17/NQ-CP 2021 chi hỗ trợ tiền ăn bồi dưỡng chống dịch COVID19 trong 05 ngày Tết Tân Sửu 2021
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu17/NQ-CP
        Cơ quan ban hànhChính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành09/02/2021
        Ngày hiệu lực09/02/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 tháng trước
        (10/02/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 17/NQ-CP 2021 chi hỗ trợ tiền ăn bồi dưỡng chống dịch COVID19 trong 05 ngày Tết Tân Sửu 2021

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 17/NQ-CP 2021 chi hỗ trợ tiền ăn bồi dưỡng chống dịch COVID19 trong 05 ngày Tết Tân Sửu 2021

            • 09/02/2021

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 09/02/2021

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực