Nghị quyết 17/NQ-CP

Nghị quyết 17/NQ-CP năm 2014 gia nhập Nghị định thư Nagoya về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ công bằng, hợp lý lợi ích phát sinh từ việc sử dụng nguồn gen trong khuôn khổ Công ước Đa dạng sinh học do Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 17/NQ-CP gia nhập Nghị định thư Nagoya về tiếp cận nguồn gen 2014


CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/NQ-CP

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC GIA NHẬP NGHỊ ĐỊNH THƯ NAGOYA VỀ TIẾP CẬN NGUỒN GEN VÀ CHIA SẺ CÔNG BẰNG, HỢP LÝ LỢI ÍCH PHÁT SINH TỪ VIỆC SỬ DỤNG NGUỒN GEN TRONG KHUÔN KHỔ CÔNG ƯỚC ĐA DẠNG SINH HỌC

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đồng ý Việt Nam gia nhập Nghị định thư Nagoya về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ công bằng, hợp lý lợi ích phát sinh từ việc sử dụng nguồn gen trong khuôn khổ Công ước Đa dạng sinh học.

Điều 2. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, đánh giá việc hợp tác với các tổ chức, cá nhân nước ngoài trong việc tiếp cận nguồn gen tại Việt Nam giai đoạn 2000-2013, xây dựng Đề án "Tăng cường năng lực về quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ công bằng, hợp lý lợi ích phát sinh từ việc sử dụng nguồn gen", trình Thủ tướng Chính phủ trong Quý IV năm 2014; xây dựng Nghị định quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ công bằng, hợp lý lợi ích phát sinh từ việc sử dụng nguồn gen, trình Chính phủ trong Quý III năm 2015.

Điều 3. Bộ Ngoại giao hoàn tất các thủ tục đối ngoại theo quy định của pháp luật hiện hành./.

 


Nơi nhận:

- Các Thành viên Chính phủ;
- Các Bộ: TNMT, NG, KHCN, , NNPTNT YT, TC, TP, CT, GDĐT;
- Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam;
- VPCP: các PCN, Trợ lý TTg, Các Vụ: TH, KTN, PL;
- Lưu: VT, QHQT (3) TB.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/NQ-CP

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu17/NQ-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/03/2014
Ngày hiệu lực17/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/NQ-CP

Lược đồ Nghị quyết 17/NQ-CP gia nhập Nghị định thư Nagoya về tiếp cận nguồn gen 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 17/NQ-CP gia nhập Nghị định thư Nagoya về tiếp cận nguồn gen 2014
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu17/NQ-CP
        Cơ quan ban hànhChính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành17/03/2014
        Ngày hiệu lực17/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 17/NQ-CP gia nhập Nghị định thư Nagoya về tiếp cận nguồn gen 2014

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 17/NQ-CP gia nhập Nghị định thư Nagoya về tiếp cận nguồn gen 2014

            • 17/03/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/03/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực