Nghị quyết 17/NQ-HĐND

Nghị quyết 17/NQ-HĐND năm 2018 về nội dung phát sinh giữa kỳ họp thứ 5 và kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa Khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021

Nội dung toàn văn Nghị quyết 17/NQ-HĐND 2018 nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp Hội đồng nhân dân Khánh Hòa


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/NQ-HĐND

Khánh Hòa, ngày 18 tháng 7 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CÁC NỘI DUNG PHÁT SINH GIỮA KỲ HỌP THỨ 5 VÀ KỲ HỌP THỨ 6 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA VI, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Văn bản số 191/UBTVQH14-CTĐB ngày 19 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp của Hội đồng nhân dân;

Xét Tờ trình số 214 /TTr-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung phát sinh giữa kỳ họp thứ 5 và kỳ họp thứ 6, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã thỏa thuận với Ủy ban nhân dân tỉnh, cụ thể:

STT

Số văn bản

Ngày ban hành

Nội dung

01

08/HĐND

17/01/2018

Cho ý kiến về chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở gia đình cán bộ quân đội tại khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

02

09/HĐND

19/01/2018

Cho ý kiến ban hành quy định tạm thời về các vùng nuôi trồng thủy sản, lồng bè trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

03

52/HĐND

14/3/2018

Về việc thỏa thuận địa điểm đầu tư các dự án điện mặt trời trên địa bàn tỉnh.

04

59/HĐND

21/3/2018

Về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng đập ngăn mặn trên sông Cái Nha Trang.

05

78/HĐND

30/3/2018

Cho ý kiến về việc tạm ứng vốn thực hiện dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án thành phố Nha Trang.

06

79/HĐND

30/3/2018

Cho ý kiến về chi chuyển nguồn ngân sách cấp tỉnh năm 2017 sang năm 2018.

07

80/HĐND

30/3/2018

Cho ý kiến về bố trí vốn cho dự án Sửa chữa, nâng cấp hệ thống kênh chính Trạm bơm điện Hòn Tháp.

08

81/HĐND

30/3/2018

Cho ý kiến điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị Hưng Thịnh (Khu đô thị Golden Bay).

09

82/HĐND

30/3/2018

Cho ý kiến về chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị Vĩnh Trung.

10

83/HĐND

30/3/2018

Cho ý kiến về phương án đầu tư dự án Trùng tu, tôn tạo Thành cổ Diên Khánh.

11

84/HĐND

30/3/2018

Cho ý kiến bổ sung danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng KT-XH giai đoạn 2016 - 2020 được Quỹ ĐTPT Khánh Hòa đầu tư trực tiếp và được ngân sách cấp bù lãi suất.

12

85/HĐND

30/3/2018

Hỗ trợ đầu tư dự án Trại chăn nuôi heo Seven Farm.

13

86/HĐND

30/3/2018

Xin ý kiến ban hành Quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển năm 2018.

14

87/HĐND

30/3/2018

Về việc điều chỉnh hệ số giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

15

105/HĐND

20/4/2018

Cho ý kiến về phương án hỗ trợ lãi suất để tiếp tục vay vốn, khôi phục sản xuất sau cơn bão số 12.

16

106/HĐND

20/4/2018

Cho ý kiến bổ sung danh mục dự án Đầu tư trạm quan trắc môi trường không khí tự động tại thôn Ninh Ích, xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa.

17

107/HĐND

20/4/2018

Cho ý kiến về chủ trương triển khai thực hiện dự án Ký túc xá Trường Cao đẳng Nghề Nha Trang (giai đoạn 1) trong năm 2018.

18

108/HĐND

20/4/2018

Cho ý kiến về chủ trương triển khai thực hiện dự án Trạm kiểm soát Biên phòng Tiên Du trong năm 2018.

19

109/HĐND

20/4/2018

Cho ý kiến về chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị VCN- Phước Long II.

20

116/HĐND

26/4/2018

Cho ý kiến về thực hiện chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non trên địa bàn tỉnh.

21

173/HĐND

27/6/2018

Về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

22

174/HĐND

27/6/2018

Về bổ sung danh mục dự án vào kế hoạch đầu tư năm 2018.

23

175/HĐND

27/6/2018

Cho ý kiến về phương án sử dụng nguồn tăng thu và kết dư ngân sách cấp tỉnh năm 2017.

24

176/HĐND

27/6/2018

Cho ý kiến về chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị Tấn Trường 1 tại xã Vĩnh Thái và xã Vĩnh Trung, thành phố Nha Trang.

25

177/HĐND

28/6/2018

Cho ý kiến về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng khu nhà ở và các công trình kỹ thuật khu ven đê hữu hệ thống thoát lũ từ cầu Phú Vinh đến cầu Sông Tắc.

26

209/HĐND

17/7/2018

Cho ý kiến về việc hỗ trợ cho hộ nuôi lồng bè trên biển bị thiệt hại do cơn bão số 12 gây ra.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa Khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021, Kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 18 tháng 7 năm 2018./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Đoàn ĐBQH tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- VP HĐND tỉnh, VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VB.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Xuân Thân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu17/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/07/2018
Ngày hiệu lực18/07/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 17/NQ-HĐND 2018 nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp Hội đồng nhân dân Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 17/NQ-HĐND 2018 nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp Hội đồng nhân dân Khánh Hòa
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu17/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýLê Xuân Thân
        Ngày ban hành18/07/2018
        Ngày hiệu lực18/07/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Nghị quyết 17/NQ-HĐND 2018 nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp Hội đồng nhân dân Khánh Hòa

             Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 17/NQ-HĐND 2018 nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp Hội đồng nhân dân Khánh Hòa

             • 18/07/2018

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 18/07/2018

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực