Nghị quyết 17/NQ-HĐND

Nghị quyết 17/NQ-HĐND năm 2019 về giải trình, chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang Khóa IX

Nội dung toàn văn Nghị quyết 17/NQ-HĐND 2019 về giải trình chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 9 Tiền Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/NQ-HĐND

Tiền Giang, ngày 12 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ GIẢI TRÌNH, CHẤT VẤN VÀ TRẢ LỜI CHẤT VẤN TẠI KỲ HỌP THỨ 9 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG KHÓA IX

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Trên cơ sở kết quả Phiên họp thảo luận, giải trình, chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 9 - Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa IX,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

Hội đồng nhân dân tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã thảo luận, đề nghị giải trình, chất vấn với các nội dung đang được dư luận xã hội quan tâm.

Đồng thời, Hội đồng nhân dân tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tnh, thủ trưởng các sở, ngành đã giải trình, trả lời chất vấn có chất lượng, đi vào trọng tâm, có chiều sâu, nắm chắc vấn đề và mạnh dạn nhận trách nhiệm về những hạn chế, thiếu sót; đồng thời đã đề ra các giải pháp, thời gian khắc phục cụ thể về các vấn đề mà đại biểu đặt ra để quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện trong thời gian tới.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tnh lãnh đạo, điều hành tổ chức thực hiện đạt kết quả tốt các nội dung sau:

1. Về đầu tư, nâng chất các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới

Việc xây dựng Nông thôn mới đang được nhiều cử tri và đại biểu quan tâm. Trong thời gian tới, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo việc tổ chức thực hiện đảm bảo đng bộ nhằm cng cố, nâng chất từng tiêu chí, từng bước tiến tới đạt xã Nông thôn mới nâng cao và xã Nông thôn mới kiểu mẫu theo quy định. Trong đó, đặc biệt coi trọng chất lượng cuộc sống, mức sống của người dân ở những xã Nông thôn mới phải được nâng lên, không nên tạo áp lực quá lớn đối với sức đóng góp của người dân.

2. Về chuyển đổi cơ cấu cây trng, nuôi thủy sản trên nền đất lúa

Về nội dung này, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019 về việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 6 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX.

3. Về phân lô bán nền nhà trên đất nông nghiệp

Thực trạng này đang diễn ra rất nhiều ở khu vực thành phố Mỹ Tho và ở trung tâm thị trấn, thị tứ vùng nông thôn, dẫn đến hệ lụy bùng phát những khu dân cư không đúng quy hoạch, gây ô nhiễm môi trường, gây mất trật tự xã hội. Đnghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp sớm có biện pháp chấn chnh và quản lý chặt chẽ về đất đai, về xây dựng; đồng thời xử lý nghiêm những cá nhân, tập thể có sai phạm.

4. Về tiến độ thi công Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang

Đây là công trình trọng điểm mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X đã đặt ra và quyết tâm thực hiện, và Ban Thường vụ Tỉnh ủy đưa vào công trình chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025). Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường đẩy nhanh tiến độ thực hiện với tinh thần quyết tâm chính trị cao; thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ; kịp thời báo cáo tình hình với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các Bộ, ngành Trung ương để công trình hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra.

5. Về các nội dung liên quan đến khám, chữa bệnh Bảo hiểm y tế

Qua ý kiến thảo luận, giải trình, chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp đã cho thấy sự phối hợp thực hiện nhiệm vụ công tác của các ngành có liên quan chưa được đng bộ, thiếu sự thống nhất, chia sẻ để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc như: một số khoản chi xuất toán không phù hợp với chuyên môn ngành y trong khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho người dân, việc thanh toán số giường bệnh theo kế hoạch được giao mà không căn cứ vào số giường bệnh thực tế sử dụng,...là vấn đề bất hợp lý, bất cập so với yêu cầu cấp thiết trong việc khám chữa bệnh và điều trị cho người dân.

Đnghị Bảo hiểm xã hội và ngành y tế của tỉnh cần có kế hoạch, giải pháp phối hp tốt hơn trong thời gian tới, không để những vướng mắc về cơ chế, về chủ quan của ngành làm ảnh hưởng và gây khó khăn trong công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân, nhất là những người tham gia khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Đồng thời, sau kỳ họp cần thực hiện ngay những việc như sau:

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục phản ánh, kiến nghị các ý kiến của đại biểu và cử tri ở vấn đề này đối với Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tnh Tiền Giang và Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

- Ủy ban nhân dân tỉnh sớm tiếp tục kiến nghị về Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam xem xét tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đã đặt ra theo phương châm kiên trì, kiên quyết trong kiến nghị.

6. Về hỗ trợ kinh phí bồi dưỡng đối với Cộng tác viên gia đình cơ sở

Ủy ban nhân dân tỉnh cần thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX về giải trình, chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 5, trong đó có nội dung về công tác quản lý nhà nước về gia đình.

7. Về việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh

Ủy ban nhân dân tỉnh cần có giải pháp để tổ chức thực hiện ngay Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 19 tháng 4 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Tiền Giang và Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 19 tháng 4 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ để thu hút nhân lực về công tác tại tỉnh Tiền Giang đã thông qua tại Kỳ họp thứ 8 - HĐND tỉnh Khóa IX vào tháng 4/2019.

8. Về tình trạng mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy; đòi nợ thuê; bảo kê các quán bar, bến tàu, xe quá tải trọng, khai thác cát trái phép

Việc khai thác cát trái phép, tội phạm về ma túy, cờ bạc, đá gà, tín dụng đen,mặc dù ngành chức năng tập trung chỉ đạo phòng, chống và đã đạt được kết quả nhất định. Tuy nhiên, từng lúc, từng nơi vẫn còn tiềm ẩn các loại tội phạm này và có nguy cơ phát sinh nhiều loại tội phạm mới. Đề nghị các cơ quan chức năng, các tổ chức liên ngành mà nòng cốt là ngành Công an phải tập trung với hành động mạnh mẽ, quyết liệt hơn; phải bản lĩnh đối mặt với những khó khăn, thách thức, không để bị tác động trong thực hiện nhiệm vụ; kiên quyết xử lý nghiêm những cá nhân, tập thể sai phạm.

9. Về kiến nghị của cử tri đối với Tòa án nhân dân tỉnh

Đề nghị lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh tiếp thu thực hiện các kiến nghị của đại biểu Hội đồng nhân dân và có kế hoạch, giải pháp khắc phục sớm nhất những tồn tại, hạn chế; phối hợp tốt với các cơ quan thực hiện nghiêm minh, đúng pháp luật trong công tác điều tra, truy tố, xét xử, không bỏ lọt tội phạm, không để oan sai; nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục sai sót trong Bản án phúc thẩm số 57/2019/HS-PT ngày 23 tháng 5 năm 2019 của Tòa án nhân dân tỉnh và nghiêm túc kiểm điểm, xử lý những cá nhân có sai phạm trong vụ án này để nâng cao lòng tin của c tri và nhân dân vào tính nghiêm minh của pháp luật.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, nhất quán trong công tác chỉ đạo, điều hành các nội dung đã đề ra tại Nghị quyết này và báo cáo kết quả triển khai thực hiện tại Kỳ họp cuối năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa IX.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang Khóa IX, Kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 12 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

 


Nơi nhận:
- UB.Thường vụ Quốc hội;
- VP. Quốc hội, VP. Chính phủ;
- Các Ủy ban của Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu (
UBTVQH);
- Bộ Tư pháp;
- Vụ Công tác đại biểu (VPQH);
- Cụp Hành chính - Quản trị II (VPCP);
- Kiểm toán Nhà nước khu vực IX;
- Các đ/c
UVBTV Tnh ủy;
- UBND, UB. MTTQ t
nh;
- Các Sở, Ban ngành, đoàn thể tỉnh;
- ĐB. Quốc hội đ
ơn vị tnh Tiền Giang;
- ĐB. HĐN
D tnh;
- TT. HĐND, UBND các huyện, thành, thị;
-
Báo p Bắc;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Danh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu17/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/07/2019
Ngày hiệu lực12/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 17/NQ-HĐND 2019 về giải trình chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 9 Tiền Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 17/NQ-HĐND 2019 về giải trình chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 9 Tiền Giang
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu17/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tiền Giang
        Người kýNguyễn Văn Danh
        Ngày ban hành12/07/2019
        Ngày hiệu lực12/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Nghị quyết 17/NQ-HĐND 2019 về giải trình chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 9 Tiền Giang

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 17/NQ-HĐND 2019 về giải trình chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 9 Tiền Giang

         • 12/07/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 12/07/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực