Nghị quyết 17/NQ-HĐND

Nghị quyết 17/NQ-HĐND năm 2015 thực hiện Đề án thí điểm tăng cường người thuộc nguồn quy hoạch dự bị dài hạn của tỉnh về công tác tại các cơ quan, địa phương thuộc tỉnh Khánh Hòa

Nội dung toàn văn Nghị quyết 17/NQ-HĐND tăng cường người về công tác tại cơ quan địa phương Khánh Hòa 2015


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/NQ-HĐND

Khánh Hòa, ngày 08 tháng 7 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN THÍ ĐIỂM TĂNG CƯỜNG NGƯỜI THUỘC NGUỒN QUY HOẠCH DỰ BỊ DÀI HẠN CỦA TỈNH VỀ CÔNG TÁC TẠI CÁC CƠ QUAN, ĐỊA PHƯƠNG THUỘC TỈNH KHÁNH HÒA

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
KHÓA V, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Sau khi xem xét Tờ trình số 3516/TTr-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 35/BC-HĐND ngày 02 tháng 7 năm 2015 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thực hiện Đề án thí điểm tăng cường người thuộc nguồn quy hoạch dự bị dài hạn của tỉnh về công tác tại các cơ quan, địa phương thuộc tỉnh Khánh Hòa với các nội dung sau:

1. Mục tiêu

a) Bố trí người thuộc nguồn quy hoạch dự bị dài hạn của tỉnh đã tốt nghiệp đại học trở lên làm việc tại các cơ quan, địa phương phù hợp với chuyên ngành đào tạo;

b) Tạo nguồn dự bị dài hạn có trình độ để bổ sung vào các cơ quan, địa phương.

2. Đối tượng

Người thuộc nguồn quy hoạch dự bị dài hạn của tỉnh đã tốt nghiệp đại học trở lên.

3. Phạm vi áp dụng

Đề án được áp dụng tại tất cả các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, và các huyện, thị xã, thành phố.

4. Trách nhiệm của đối tượng được hợp đồng làm việc

a) Chịu sự phân công công tác của cơ quan có thẩm quyền;

b) Thực hiện nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao;

c) Sau 5 năm thực hiện hợp đồng lao động nếu không trúng tuyển trở thành công chức, viên chức thì cơ quan, đơn vị sử dụng chấm dứt hợp đồng lao động và không bồi hoàn chi phí đào tạo.

5. Quyền lợi của đối tượng được hợp đồng làm việc

a) Được hưởng mức lương của ngạch chuyên viên và tương đương, cụ thể:

- Bậc 1 đối với người tốt nghiệp đại học (hệ số 2,34);

- Bậc 2 đối với người tốt nghiệp thạc sĩ (hệ số 2,67);

- Bậc 3 đối với người tốt nghiệp tiến sĩ (hệ số 3,00).

b) Được hưởng các khoản phụ cấp, các khoản trích nộp (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế,...);

c) Được hỗ trợ phụ cấp tương đương phụ cấp công vụ (trừ trường hợp làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập), phụ cấp khu vực theo quy định chung;

d) Thực hiện việc đóng bảo hiểm thất nghiệp như các đối tượng đóng bảo hiểm thất nghiệp bắt buộc;

đ) Trong thời gian công tác, được khuyến khích và tạo điều kiện đăng ký thi tuyển, xét tuyển vào các vị trí, chức danh tại các cơ quan, địa phương trên cơ sở nhu cầu thực tiễn của cơ quan, địa phương và theo đúng các yêu cầu, tiêu chuẩn quy định của pháp luật.

6. Hình thức bố trí công tác

Cơ quan, địa phương ký kết hợp đồng lao động (ngoài chỉ tiêu biên chế) đối với đối tượng đã nêu trên.

7. Kinh phí thực hiện Đề án từ ngân sách cấp tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh

a) Căn cứ khả năng ngân sách để xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện Đề án và hàng năm báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tình hình thực hiện Đề án tại kỳ họp cuối năm.

b) Quy định cụ thể trách nhiệm, quyền lợi, việc bồi hoàn chi phí đào tạo đối với người được hợp đồng làm việc theo đúng quy định pháp luật.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa V, kỳ họp thứ 10 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Thanh Quang

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu17/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/07/2015
Ngày hiệu lực08/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 17/NQ-HĐND tăng cường người về công tác tại cơ quan địa phương Khánh Hòa 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 17/NQ-HĐND tăng cường người về công tác tại cơ quan địa phương Khánh Hòa 2015
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu17/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýLê Thanh Quang
        Ngày ban hành08/07/2015
        Ngày hiệu lực08/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 17/NQ-HĐND tăng cường người về công tác tại cơ quan địa phương Khánh Hòa 2015

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 17/NQ-HĐND tăng cường người về công tác tại cơ quan địa phương Khánh Hòa 2015

            • 08/07/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/07/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực