Nghị quyết 171/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 171/2008/NQ-HĐND về chuyển đổi loại hình các trường trung học phổ thông bán công sang loại hình trường Trung học phổ thông công lập do tỉnh Tiền Giang ban hành

Nghị quyết 171/2008/NQ-HĐND chuyển đổi trường THPT bán công Tiền Giang đã được thay thế bởi Quyết định 473/QĐ-UBND 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật Tiền Giang và được áp dụng kể từ ngày 19/02/2019.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 171/2008/NQ-HĐND chuyển đổi trường THPT bán công Tiền Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 171/2008/NQ-HĐND

Mỹ Tho, ngày 03 tháng 7 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG BÁN CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG SANG LOẠI HÌNH TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CÔNG LẬP

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Qua xem xét dự thảo Nghị quyết kèm theo Tờ trình số 63/TTr-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc chuyển đổi loại hình các trường Trung học phổ thông bán công trên địa bàn tỉnh Tiền Giang sang loại hình trường Trung học phổ thông công lập và Báo cáo thẩm tra số 128/BC-BVHXH ngày 13 tháng 6 năm 2008 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chuyển đổi 10 (mười) trường Trung học phổ thông bán công trên địa bàn tỉnh Tiền Giang sang loại hình trường Trung học phổ thông công lập gồm các trường như sau:

1. Trường Trung học phổ thông bán công Lê Thanh Hiền, huyện Cái Bè.

2. Trường Trung học phổ thông bán công Huỳnh Văn Sâm, huyện Cái Bè.

3. Trường Trung học phổ thông bán công Tứ Kiệt, huyện Cai Lậy.

4. Trường Trung học phổ thông bán công Châu Thành, huyện Châu Thành.

5. Trường Trung học phổ thông bán công Rạch Gầm Xoài Mút, huyện Châu Thành.

6. Trường Trung học phổ thông bán công Trần Hưng Đạo, thành phố Mỹ Tho.

7. Trường Trung học phổ thông bán công Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo.

8. Trường Trung học phổ thông bán công Tịnh Hà, huyện Chợ Gạo.

9. Trường Trung học phổ thông bán công Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây.

10. Trường Trung học phổ thông bán công Thị xã Gò Công, thị xã Gò Công.

Đồng thời, sau khi chuyển đổi, sáp nhập trường Trung học phổ thông Tịnh Hà vào trường Trung học phổ thông Thủ Khoa Huân do không đủ qui mô.

Thời gian thực hiện chuyển đổi, sáp nhập kể từ năm học 2008 - 2009.

Nguồn kinh phí hoạt động của các trường sau khi chuyển đổi, sáp nhập bao gồm: ngân sách nhà nước cấp, nguồn thu học phí theo quy định của các trường công lập và các khoản thu hợp pháp khác.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Giao Ban Văn hóa - Xã hội và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang Khóa VII, kỳ họp thứ 15 thông qua và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Đỗ Tấn Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 171/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu171/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/07/2008
Ngày hiệu lực13/07/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/02/2019
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 171/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 171/2008/NQ-HĐND chuyển đổi trường THPT bán công Tiền Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 171/2008/NQ-HĐND chuyển đổi trường THPT bán công Tiền Giang
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu171/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tiền Giang
        Người kýĐỗ Tấn Minh
        Ngày ban hành03/07/2008
        Ngày hiệu lực13/07/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/02/2019
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 171/2008/NQ-HĐND chuyển đổi trường THPT bán công Tiền Giang

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 171/2008/NQ-HĐND chuyển đổi trường THPT bán công Tiền Giang