Nghị quyết 173/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 173/2008/NQ-HĐND quy định mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang do Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa VII, kỳ họp thứ 15 ban hành

Nghị quyết 173/2008/NQ-HĐND mức phụ cấp cán bộ, công chức đã được thay thế bởi Nghị quyết 134/2015/NQ-HĐND mức hỗ trợ công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận trả kết quả Tiền Giang và được áp dụng kể từ ngày 21/12/2015.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 173/2008/NQ-HĐND mức phụ cấp cán bộ, công chức


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 173/2008/NQ-HĐND

Mỹ Tho, ngày 03 tháng 7 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC PHỤ CẤP ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM VIỆC TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ Ở CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;
Theo Công văn số 3536/BNV-CCHC ngày 06 tháng 12 năm 2007 của Bộ Nội vụ về việc phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cơ quan hành chính nhà nước các cấp;
Qua xem xét dự thảo Nghị quyết kèm theo Tờ trình số 55/TTr-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị ban hành Nghị quyết quy định phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang và Báo cáo thẩm tra số 76/BC-BPC ngày 19 tháng 6 năm 2008 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, như sau:

1. Đối tượng được hưởng: Cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, huyện, xã trong toàn tỉnh.

2. Mức phụ cấp: 200.000 đồng (hai trăm ngàn đồng)/người/tháng cho mỗi cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

3. Kinh phí thực hiện:

Kinh phí thực hiện chi trả phụ cấp cho cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cấp nào thì chi từ nguồn ngân sách của cấp đó.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định số lượng cán bộ, công chức được hưởng phụ cấp phù hợp với khối lượng công việc và tình hình kinh phí của cơ quan hành chính nhà nước các cấp và tổ chức hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết.

Giao Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa VII, kỳ họp thứ 15 thông qua và có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Đỗ Tấn Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 173/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu173/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/07/2008
Ngày hiệu lực13/07/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/12/2015
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 173/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 173/2008/NQ-HĐND mức phụ cấp cán bộ, công chức


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 173/2008/NQ-HĐND mức phụ cấp cán bộ, công chức
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu173/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tiền Giang
        Người kýĐỗ Tấn Minh
        Ngày ban hành03/07/2008
        Ngày hiệu lực13/07/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/12/2015
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 173/2008/NQ-HĐND mức phụ cấp cán bộ, công chức

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 173/2008/NQ-HĐND mức phụ cấp cán bộ, công chức