Nghị quyết 177/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 177/2015/NQ-HĐND về cơ chế vay vốn để giải phóng mặt bằng cho dự án đầu tư trọng điểm của tỉnh Nghệ An năm 2015 và những năm tiếp theo

Nội dung toàn văn Nghị quyết 177/2015/NQ-HĐND vay vốn giải phóng mặt bằng dự án đầu tư trọng điểm Nghệ An


HỘI ĐNG NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 177/2015/NQ-HĐND

Nghệ An, ngày 10 tháng 07 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CƠ CHẾ VAY VỐN ĐỂ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG CHO MỘT SỐ DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRỌNG ĐIẾM CỦA TỈNH NGHỆ AN NĂM 2015 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 4294/TTr-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2015;

Trên cơ sở Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến của các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua cơ chế vay vốn để giải phóng mặt bằng cho một số dự án đầu tư trọng điểm của tỉnh Nghệ An năm 2015 và các năm tiếp theo như sau:

1. Hình thức vay:

a) Vay vốn của nhà đầu tư để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các dự án của nhà đầu tư được giao thực hiện trên địa bàn tỉnh.

b) Vay của Ngân hàng Thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) để thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng dự án đầu tư đảm bảo an sinh xã hội trong thời gian 3 năm.

2. Cơ chế vay và hoàn trả khoản vay:

a) Cơ chế vay: Nhà đầu tư và Ngân hàng Thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) cho tỉnh vay đủ kinh phí để thực hiện giải phóng mặt bằng;

b) Hoàn trả khoản vay:

- Đối với vốn vay từ nhà đầu tư: Ngân sách tỉnh bố trí kinh phí hoàn trả cho nhà đầu tư từ tiền sử dụng đất (phần ngân sách tỉnh hưởng) và các nguồn vốn hợp pháp khác. Thời gian hoàn trả là 3 năm. Sau 03 năm số nợ còn lại sẽ tính thêm lãi suất (theo lãi suất vay có kỳ hạn 6 tháng của ngân hàng Thương mại tại thời điểm tính lãi).

- Đối với vốn vay từ Ngân hàng Thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV): Ngân sách tỉnh bố trí kinh phí hoàn trả cho nhà đầu tư từ tiền sử dụng đất (phần ngân sách tỉnh hưởng) và các nguồn vốn hợp pháp khác theo phương án: năm đầu tiên lãi suất 0,0%, các năm tiếp theo với lãi suất hợp lý theo thỏa thuận.

3. Trường hợp có dự án trọng điểm, cấp bách mới phát sinh, để đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, giao UBND tỉnh trực tiếp đàm phán với nhà đầu tư để thực hiện các khoản vay và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

4. Điều kiện đảm bảo thực hiện cơ chế:

Giao UBND tỉnh tham mưu trình HĐND tỉnh phân bổ tiền sử dụng đất (phần ngân sách tỉnh hưởng) từ năm 2016 - 2018 ưu tiên đảm bảo chi trả nợ bồi thường giải phóng mặt bằng theo cơ chế; phần còn lại phân bổ chi đầu tư xây dựng cơ bản, trả nợ vay kiên cố hóa kênh mương, trả nợ vay vốn nhàn rỗi Kho bạc Nhà nước, trả nợ mua xi măng làm đường giao thông nông thôn thực hiện chương trình nông thôn mới và chi trả tiền lãi suất vay (nếu phát sinh).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Giao Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và Đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVI, kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 10 tháng 7 năm 2015 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày được thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ (để b/c);
-
Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp (để b/c);
-
TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
-
UBND, UBMTTQ tỉnh;
-
Đoàn ĐBQH tỉnh;
-
Các đại biểu HĐND tỉnh;
-
Tòa án nhân dân tỉnh; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
-
Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
-
HĐND, UBND các huyện, thành, thị;
-
Trung tâm Công báo tỉnh;
-
Website: http://dbndnghean.vn
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Trần Hồng Châu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 177/2015/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu177/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/07/2015
Ngày hiệu lực20/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tiền tệ - Ngân hàng, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 177/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 177/2015/NQ-HĐND vay vốn giải phóng mặt bằng dự án đầu tư trọng điểm Nghệ An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 177/2015/NQ-HĐND vay vốn giải phóng mặt bằng dự án đầu tư trọng điểm Nghệ An
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu177/2015/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
        Người kýTrần Hồng Châu
        Ngày ban hành10/07/2015
        Ngày hiệu lực20/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tiền tệ - Ngân hàng, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 177/2015/NQ-HĐND vay vốn giải phóng mặt bằng dự án đầu tư trọng điểm Nghệ An

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 177/2015/NQ-HĐND vay vốn giải phóng mặt bằng dự án đầu tư trọng điểm Nghệ An

            • 10/07/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/07/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực