Nghị quyết 18/2004/NQ-HĐND

Nghị quyết 18/2004/NQ-HĐND phê chuẩn cơ cấu cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện do tỉnh Ninh Bình ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 18/2004/NQ-HĐND phê chuẩn cơ cấu cơ quan chuyên môn thuộc UBND Ninh Bình


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
 TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2004/NQ-HĐND

Ninh Bình, ngày 17 tháng 12 năm 2004

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN CƠ CẤU CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH VÀ UBND CẤP HUYỆN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH
KHÓA XII - KỲ HỌP THỨ HAI
( từ ngày 13 đến ngày 16/12/2004)

Căn cứ Điều 17, 48 Luật Tổ chức HĐND và UBND đ­ược Quốc hội nước CHXHCNVN khoá XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 171/2004/NĐ-CP ngày 29/9/2004 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Nghị định số 172/2004/NĐ-CP ngày 29/9/2004 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Sau khi xem xét, thảo luận Tờ trình số 37/TT-UB ngày 02/12/2004 của UBND tỉnh về việc tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện theo Nghị định số 171/2004/NĐ-CP ngày 29/9/2004 và Nghị định số 172/2004/NĐ-CP ngày 29/9/2004 của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

1. Nhất trí với Tờ trình 37/TT-UB ngày 02/12/2004 của UBND tỉnh về việc tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện cụ thể:

a) Cơ cấu cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh gồm có: 22 sở, ban, ngành; trong đó:

- Tổ chức theo quy định tại Điều 8, Nghị định 171/2004/NĐ-CP gồm 19 sở và cơ quan ngang sở:

+ Giữ nguyên 18 sở, ngành:

1. Sở Nội vụ

2. Sở Tài chính

3. SởKế hoạch và Đầu tư

4. Sở Công nghiệp

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

6. Sở Xây dựng

7. Sở Giao thông - Vận tải

8. Sở Tài nguyên và Môi trường

9. Sở Thương mại

10. Sở Khoa học và Công nghệ

11. Sở Giáo dục và Đào tạo

12. Sở Y tế

13. Sở Văn hoá - Thông tin

14. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội

15. Sở Tư pháp

16. Thanh tra tỉnh

17. Uỷ ban Dân số - Gia đình và Trẻ em

18. Văn phòng UBND tỉnh

+ Thành lập thêm Sở Bưu chính Viễn thông;

- Giữ nguyên 03 sở, ngành đặc thù là: Sở Du lịch, Sở Thể dụ - Thể thao, Ban Tôn giáo và Dân tộc theo quy định tại Điều 9, Nghị định 171/2004/NĐ-CP.

b) Cơ cấu cơ quan chuyên môn thuộc UBND các huyện, thị xã:

* Huyện Gia Viễn, huyện Yên Mô, huyện Yên Khánh, huyện Hoa Lư, thị xã Ninh Bình và thị xã Tam Điệp thành lập 12 phòng theo quy định tại Điều 7, Nghị định số 172/2004/NĐ-CP gồm :

1. Phòng Nội vụ - Lao động – Thương binh và Xã hội

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch

3. Phòng Giáo dục

4. Phòng Văn hoá - Thông tin - Thể thao

5. Phòng Y tế

6. Phòng Tài nguyên và Môi trường

7. Phòng Tư pháp

8. Phòng Kinh tế

9. Phòng Hạ tầng kinh tế ( Đối với hai thị xã là phòng Quản lý đô thị)

10. Thanh tra huyện, ( thị xã)

11. Uỷ ban Dân số - Gia đình và Trẻ em

12. Văn phòng HĐND và UBND huyện, ( thị xã ).

* Huyện Kim Sơn thành lập 14 phòng: Giữ nguyên 11 phòng theo quy định tại Điều 7, Nghị định số 172/2004/NĐ-CP ; tách Phòng Kinh tế thành 2 phòng là: Phòng Kinh tế tổng hợp và Phòng Kinh tế biển; thành lập Phòng Tôn Giáo theo quy định tại Điều 8, Nghị định số 172/2004/NĐ-CP;

* Huyện Nho Quan thành lập 13 phòng: Giữ nguyên 12 phòng theo quy định tại Điều 7, Nghị định số 172/2004/NĐ-CP thành lập phòng Dân tộc và Tôn giáo theo quy định tại Điều 8, Nghị định số 172/2004/NĐ-CP;

2. Giao cho UBND tỉnh tổ chức thực hiện theo đúng thủ tục, quy định hiện hành của Nhà nước.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khoá XII kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 15 tháng 12 năm 2004./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội
- Văn phòng Chủ tịch nước
- Văn phòng Chính phủ,
- Bé Nội vụ
- Đoàn ĐBQH tỉnh,
- Thường trực Tỉnh uỷ,
- UBND Tỉnh,
- Các vị Đại biểu HĐND tỉnh,
- Sở Nội vụ,
- Thường trực HĐND - UBND các huyện, thị xã
- Lưu VT, PTH.
 H/03

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
Phạm Minh Tuyên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 18/2004/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu18/2004/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/12/2004
Ngày hiệu lực15/12/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 18/2004/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 18/2004/NQ-HĐND phê chuẩn cơ cấu cơ quan chuyên môn thuộc UBND Ninh Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 18/2004/NQ-HĐND phê chuẩn cơ cấu cơ quan chuyên môn thuộc UBND Ninh Bình
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu18/2004/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
        Người kýPhạm Minh Tuyên
        Ngày ban hành17/12/2004
        Ngày hiệu lực15/12/2004
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 18/2004/NQ-HĐND phê chuẩn cơ cấu cơ quan chuyên môn thuộc UBND Ninh Bình

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 18/2004/NQ-HĐND phê chuẩn cơ cấu cơ quan chuyên môn thuộc UBND Ninh Bình

            • 17/12/2004

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/12/2004

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực