Nghị quyết 18/2004/NQ-HĐND

Nghị quyết 18/2004/NQ-HĐND phê chuẩn và quyết định tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện của tỉnh Quảng Bình

Nội dung toàn văn Nghị quyết 18/2004/NQ-HĐND tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Quảng Bình


HĐND TỈNH QUẢNG BÌNH
KHÓA XV - KỲ HỌP THỨ 4
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2004/NQ-HĐND

Đồng Hới, ngày 18 tháng 12 năm 2004

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH KHÓA XV
KỲ HỌP THỨ 4

(Từ ngày 15/12 đến này 18/12/2004)

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN VÀ QUYẾT ĐỊNH TỔ CHỨC CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH VÀ CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND CẤP HUYỆN CỦA TỈNH QUẢNG BÌNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Căn cứ Nghị định số 171/2004/NĐ-CP ngày 29/9/2004 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Nghị định số 172/2004/NĐ-CP ngày 29/9/2004 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

- Xét Tờ trình số 1717 TT/UB ngày 10/12/2004 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và thảo luận của các đại biểu HĐND về cơ cấu tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện của tỉnh Quảng Bình,

QUYẾT NGHỊ:

I. Phê chuẩn tổ chức 19 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và 12 cơ quan chuyên môn thuộc UBND các huyện và thành phố của tỉnh Quảng Bình (như Tờ trình số 1717/UB ngày 10/12/2004 của UBND tỉnh).

II. Quyết định:

- Giữ nguyên việc thành lập 5 cơ quan chuyên môn đã được tổ chức theo đặc thù riêng thuộc UBND tỉnh, gồm: Sở Ngoại vụ, sở Thủy sản, sở Thể dục-Thể thao, ban Dân tộc và ban Tôn giáo.

- Thành lập các Phòng chuyên môn theo đặc thù riêng thuộc UBND các huyện sau:

+ UBND các huyện Minh Hóa, Quảng Ninh, Lệ Thủy được thành lập phòng Dân tộc.

+ UBND huyện Quảng Trạch được thành lập phòng Tôn giáo.

+ UBND các huyện Tuyên Hóa, Bố Trạch được thành lập phòng Dân tộc - Tôn giáo.

III. Hội đồng nhân dân tỉnh giao UBND tỉnh triển khai Nghị quyết này theo các quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 18/12/2004.

 

 

TM/ HĐND TỈNH QUẢNG BÌNH
CHỦ TỊCH
Lương Ngọc Bính

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 18/2004/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu18/2004/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/12/2004
Ngày hiệu lực18/12/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật19 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 18/2004/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 18/2004/NQ-HĐND tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Quảng Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 18/2004/NQ-HĐND tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Quảng Bình
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu18/2004/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
        Người kýLương Ngọc Bính
        Ngày ban hành18/12/2004
        Ngày hiệu lực18/12/2004
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật19 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 18/2004/NQ-HĐND tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Quảng Bình

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 18/2004/NQ-HĐND tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Quảng Bình

            • 18/12/2004

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/12/2004

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực