Nghị quyết 18/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết số 18/2007/NQ-HĐND về việc phê duyệt chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2008 do Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 18/2007/NQ-HĐND phê duyệt chương trình giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2008 tỉnh Ninh Thuận


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 18/2007/NQ-HĐND

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 17 tháng 12 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NĂM 2008

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN KHOÁ VIII KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;
Xét Tờ trình số 02/TTr-HĐND ngày 23/11/2007 của Thường trực Hội đồng nhân dân về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân năm 2008 và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân  tỉnh năm 2008 (kèm theo Tờ trình số 02/TTr-HĐND ngày 23 tháng 11 năm 2007 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh)

Điều 2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận khoá VIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 12 tháng 12 năm 2007 và có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày./.

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH
Chamaléa Bốc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 18/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu18/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/12/2007
Ngày hiệu lực22/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 18/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 18/2007/NQ-HĐND phê duyệt chương trình giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2008 tỉnh Ninh Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 18/2007/NQ-HĐND phê duyệt chương trình giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2008 tỉnh Ninh Thuận
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu18/2007/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
        Người kýChamaléa Bốc
        Ngày ban hành17/12/2007
        Ngày hiệu lực22/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 18/2007/NQ-HĐND phê duyệt chương trình giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2008 tỉnh Ninh Thuận

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 18/2007/NQ-HĐND phê duyệt chương trình giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2008 tỉnh Ninh Thuận

            • 17/12/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/12/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực