Nghị quyết 18/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết 18/2007/NQ-HĐND về Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2007-2010, định hướng đến năm 2020

Nội dung toàn văn Nghị quyết 18/2007/NQ-HĐND Quy hoạch thăm dò khai thác chế biến khoáng sản


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 18/2007/NQ-HĐND

Bắc Kạn, ngày 29 tháng 10 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ QUY HOẠCH THĂM DÒ, KHAI THÁC, CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN TỈNH BẮC KẠN GIAI ĐOẠN 2007-2010, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN
KHÓA VII – KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ THÁNG 10 NĂM 2007

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20/3/1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản ngày 14/6/2005;

Căn cứ Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản;

Sau khi xem xét Tờ trình số 26/TTr-UBND ngày 17/9/2007 của UBND tỉnh, Báo cáo thẩm tra số 45/BC-BKT&NS ngày 23/10/2007 của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của các vị Đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung chủ yếu Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2007-2010, định hướng đến năm 2020 theo Tờ trình số 26/TTr-UBND ngày 17/9/2007 của UBND tỉnh.

Giao UBND tỉnh chỉnh sửa, bổ sung, hoàn chỉnh và tổ chức thực hiện quy hoạch theo những yêu cầu cơ bản sau:

1. Phù hợp với quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản của cả nước được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

2. Bảo đảm tuân thủ ý kiến chỉ đạo quản lý ngành, lĩnh vực của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Quốc phòng, Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch và các bộ, ngành có liên quan ở trung ương về thực hiện quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản theo quy định hiện hành;

3. Khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên khoáng sản phục vụ cho nhu cầu trước mắt, đồng thời có tính đến sự phát triển của khoa học công nghệ và nhu cầu khoáng sản trong tương lai, bảo đảm việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, tăng thu ngân sách cho địa phương, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ổn định và bền vững.

4. Bảo đảm yêu cầu về an ninh quốc phòng, quản lý  môi trường, cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh và các tài nguyên thiên nhiên khác.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày HĐND tỉnh thông qua. UBND tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thực hiện nội dung Nghị quyết.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Hội đồng nhân dân và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, kỳ họp chuyên đề tháng 10 năm 2007 thông qua ngày 25 tháng 10 năm 2007.

 

 

CHỦ TỊCH
Dương Đình Hân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 18/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu18/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/10/2007
Ngày hiệu lực04/11/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 18/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 18/2007/NQ-HĐND Quy hoạch thăm dò khai thác chế biến khoáng sản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 18/2007/NQ-HĐND Quy hoạch thăm dò khai thác chế biến khoáng sản
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu18/2007/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
       Người kýDương Đình Hân
       Ngày ban hành29/10/2007
       Ngày hiệu lực04/11/2007
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật17 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 18/2007/NQ-HĐND Quy hoạch thăm dò khai thác chế biến khoáng sản

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 18/2007/NQ-HĐND Quy hoạch thăm dò khai thác chế biến khoáng sản