Nghị quyết 18/2008/NQ-HĐND7

Nghị quyết 18/2008/NQ-HĐND7 về chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Nghị quyết 18/2008/NQ-HĐND7 thu quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động Bình Dương đã được thay thế bởi Nghị quyết 13/2015/NQ-HĐND8 lệ phí cấp giấy phép lao động người nước ngoài Bình Dương và được áp dụng kể từ ngày 27/07/2015.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 18/2008/NQ-HĐND7 thu quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động Bình Dương


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2008/NQ-HĐND7

Thủ Dầu Một, ngày 22 tháng 7 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHẾ ĐỘ THU, NỘP VÀ QUẢN LÝ LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Sau khi xem xét Tờ trình số 1723/TTr-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Báo cáo thẩm tra số 39/BC-HĐND-VHXH ngày 30 tháng 6 năm 2008 của Ban Văn hóa - Xã hội và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bình Dương như sau:

1. Đối tượng thu

Lệ phí cấp giấy phép cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bình Dương là khoản thu mà người sử dụng lao động phải nộp khi làm thủ tục để được cơ quan quản lý có thẩm quyền cấp giấy phép lao động, gia hạn giấy phép lao động và cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức hoạt động trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

2. Mức thu

a) Cấp mới giấy phép lao động: 400.000 đồng/1giấy phép

b) Cấp lại giấy phép lao động: 300.000 đồng/1giấy phép

c) Cấp gia hạn giấy phép lao động: 200.000 đồng/1giấy phép

3. Tổ chức thu nộp, quản lý và sử dụng lệ phí

Cơ quan trực tiếp thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam được để lại 50% số tiền thu được để chi cho việc thực hiện thu lệ phí và tổ chức quản lý, sử dụng theo quy định pháp luật.

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định về chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bình Dương và tổ chức triển khai thực hiện đúng quy định pháp luật.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa VII, kỳ họp thứ 10 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Vũ Minh Sang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 18/2008/NQ-HĐND7

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu18/2008/NQ-HĐND7
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/07/2008
Ngày hiệu lực01/08/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/07/2015
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 18/2008/NQ-HĐND7

Lược đồ Nghị quyết 18/2008/NQ-HĐND7 thu quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động Bình Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 18/2008/NQ-HĐND7 thu quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động Bình Dương
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu18/2008/NQ-HĐND7
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
        Người kýVũ Minh Sang
        Ngày ban hành22/07/2008
        Ngày hiệu lực01/08/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/07/2015
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 18/2008/NQ-HĐND7 thu quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động Bình Dương

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 18/2008/NQ-HĐND7 thu quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động Bình Dương