Nghị quyết 18/2012/NQ-HĐND

Nghị quyết 18/2012/NQ-HĐND về phê chuẩn điều chỉnh quyết toán ngân sách địa phương năm 2010 do tỉnh Phú Thọ ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 18/2012/NQ-HĐND điều chỉnh quyết toán ngân sách địa phương Phú Thọ năm 2010


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2012/NQ-HĐND

Phú Thọ, ngày 14 tháng 12 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN ĐIỀU CHỈNH QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH
ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ NĂM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Sau khi xem xét Báo cáo số 246/BC-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách và thảo luận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn điều chỉnh quyết toán ngân sách địa phương năm 2010:

1. Tổng thu ngân sách địa phương: 6.967.714 triệu đồng, trong đó:

- Thu từ kinh tế ngân sách địa phương được hưởng: 1.901.637 triệu đồng;

- Thu trợ cấp từ ngân sách Trung ương: 3.321.611 triệu đồng;

- Thu kết dư ngân sách năm 2009: 63.771 triệu đồng;

- Thu chuyển nguồn, chuyển nhiệm vụ chi từ năm 2009 sang năm 2010: 1.064.292 triệu đồng;

- Thu vay đầu tư cơ sở hạ tầng: 40.000 triệu đồng;

- Thu phản ánh qua ngân sách: 576.403 triệu đồng;

2. Tổng chi ngân sách địa phương: 6.958.464 triệu đồng.

3. Kết dư ngân sách địa phương năm 2010: 9.250 triệu đồng,

trong đó:

- Kết dư ngân sách tỉnh: 16 triệu đồng;

- Kết dư ngân sách cấp huyện: 3.092 triệu đồng;

- Kết dư ngân sách cấp xã: 6.142 triệu đồng.

Điều 2. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa XVII, kỳ họp thứ năm thông qua ngày 13 tháng 12 năm 2012./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Doãn Khánh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 18/2012/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu18/2012/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/12/2012
Ngày hiệu lực23/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 18/2012/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 18/2012/NQ-HĐND điều chỉnh quyết toán ngân sách địa phương Phú Thọ năm 2010


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 18/2012/NQ-HĐND điều chỉnh quyết toán ngân sách địa phương Phú Thọ năm 2010
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu18/2012/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Thọ
        Người kýNguyễn Doãn Khánh
        Ngày ban hành14/12/2012
        Ngày hiệu lực23/12/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 18/2012/NQ-HĐND điều chỉnh quyết toán ngân sách địa phương Phú Thọ năm 2010

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 18/2012/NQ-HĐND điều chỉnh quyết toán ngân sách địa phương Phú Thọ năm 2010

            • 14/12/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 23/12/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực