Nghị quyết 18/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 18/2014/NQ-HĐND phê duyệt chế độ bồi dưỡng đối với lao động biểu diễn nghệ thuật (diễn viên) thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Nghị quyết 18/2014/NQ-HĐND bồi dưỡng lao động biểu diễn nghệ thuật Văn hóa Thể thao Bà Rịa Vũng Tàu đã được thay thế bởi Nghị quyết 47/2017/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết quy định mức chi đặc thù diễn viên Vũng Tàu và được áp dụng kể từ ngày 19/12/2017.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 18/2014/NQ-HĐND bồi dưỡng lao động biểu diễn nghệ thuật Văn hóa Thể thao Bà Rịa Vũng Tàu


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2014/NQ-HĐND

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 17 tháng 7 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ DUYỆT CHẾ ĐỘ BỒI DƯỠNG ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT (DIỄN VIÊN) THUỘC NGÀNH VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
KHÓA V, KỲ HỌP THỨ TÁM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002;

Căn cứ Quyết định số 180/2006/QĐ-TTg ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề và bồi dưỡng đối với lao động biểu diễn nghệ thuật ngành Văn hóa-Thông tin (nay là ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch);

Sau khi xem xét Tờ trình số 103/TTr-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt chế độ bồi dưỡng đối với lao động biểu diễn nghệ thuật (diễn viên) thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Báo cáo thẩm tra số 85/BC-VHXH ngày 11 tháng 7 năm 2014 của Ban Văn hóa - Xã hội và ý kiến thảo luận, biểu quyết của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chế độ bồi dưỡng đối với lao động biểu diễn nghệ thuật (diễn viên) thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, nội dung cụ thể như sau:

1. Phạm vi, đối tượng áp dụng:

Quy định chế độ bồi dưỡng đối với lao động biểu diễn nghệ thuật (diễn viên) trong các đơn vị nghệ thuật của nhà nước thuộc ngành văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

2. Định mức hoạt động: Số buổi tập luyện, tham gia biểu diễn nghệ thuật thực hiện nhiệm vụ chính trị-xã hội không vượt quá định mức hoạt động theo kế hoạch hàng năm của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt (100 buổi biểu diễn, 60 buổi tập luyện).

3. Mức chi bồi dưỡng luyện tập và biểu diễn tính theo buổi diễn:

Đơn vị tính: ngàn đồng

Stt

Nội dung

Mức chi bồi dưỡng

Theo mức tiền lương tối thiểu (lần)

Cụ thể ở mức tiền lương tối thiểu: 1.150.000đ(Đồng)

1

Hỗ trợ 1 buổi biểu diễn/người

 

 

 

Diễn viên đóng vai chính.

0,141

162.500

 

Diễn viên đóng vai chính thứ

0,113

130.000

 

Diễn viên đóng vai phụ, phục vụ và các nhân viên khác

0,056

65.000

2

Hỗ trợ 1 buổi luyện tập/người

 

 

 

Diễn viên vai đóng vai chính

0,056

65.000

 

Diễn viên đóng vai chính thứ,

0,043

50.000

 

Diễn viên đóng vai phụ, phục vụ

0,035

40.000

4. Kinh phí thực hiện: Cân đối từ nguồn ngân sách theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước hiện hành.

5. Thời gian thực hiện: Từ 01 tháng 8 năm 2014 đến khi có văn bản hướng dẫn thay thế Quyết định số 180/2006/QĐ-TTg ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề và bồi dưỡng đối với lao động biểu diễn nghệ thuật ngành văn hóa-thông tin (nay là ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Khóa V, Kỳ họp thứ Tám thông qua ngày 17 tháng 7 năm 2014 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Lĩnh

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 18/2014/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu18/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/07/2014
Ngày hiệu lực27/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/12/2017
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 18/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 18/2014/NQ-HĐND bồi dưỡng lao động biểu diễn nghệ thuật Văn hóa Thể thao Bà Rịa Vũng Tàu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 18/2014/NQ-HĐND bồi dưỡng lao động biểu diễn nghệ thuật Văn hóa Thể thao Bà Rịa Vũng Tàu
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu18/2014/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
        Người kýNguyễn Hồng Lĩnh
        Ngày ban hành17/07/2014
        Ngày hiệu lực27/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/12/2017
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 18/2014/NQ-HĐND bồi dưỡng lao động biểu diễn nghệ thuật Văn hóa Thể thao Bà Rịa Vũng Tàu

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 18/2014/NQ-HĐND bồi dưỡng lao động biểu diễn nghệ thuật Văn hóa Thể thao Bà Rịa Vũng Tàu