Nghị quyết 18/2016/NQ-HĐND

Nghị quyết 18/2016/NQ-HĐND quy định về phân cấp quản lý vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2017

Nghị quyết 18/2016/NQ-HĐND phân cấp quản lý vốn đầu tư công Sơn La đã được thay thế bởi Quyết định 459/QĐ-UBND 2019 kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Sơn La và được áp dụng kể từ ngày 27/02/2019.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 18/2016/NQ-HĐND phân cấp quản lý vốn đầu tư công Sơn La


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2016/NQ-HĐND

Sơn La, ngày 14 tháng 12 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH VỀ PHÂN CẤP QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2017

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2014;

Căn cứ Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020.

Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 317/TTr-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2016; Báo cáo thẩm tra số 136/BC-KTNS ngày 10 tháng 12 năm 2016 của Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận tại kỳ họp;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định về phân cấp quản lý vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh năm 2017 như sau:

1. Cấp tỉnh quản lý

- Nguồn vốn bổ sung cân đối ngân sách địa phương (80% để lại ngân sách tỉnh).

- Vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách Nhà nước theo quy định tại Khoản 7 Điều 3 Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ.

- Vốn vay tín dụng ưu đãi và các khoản vay khác của ngân sách tỉnh theo quy định của Luật Ngân sách.

- Ngân sách tỉnh chi đầu tư phát triển.

- Nguồn vốn các chương trình mục tiêu hỗ trợ từ ngân sách Trung ương.

- Nguồn vốn trái phiếu Chính phủ (trừ nguồn vốn thực hiện Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên).

- Nguồn thu tiền sử dụng đất: Thực hiện theo Nghị quyết của HĐND tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia khoản thu tiền sử dụng đất giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh.

- Nguồn tăng thu ngân sách cấp tỉnh;

- Nguồn bội chi ngân sách địa phương;

2. Cấp huyện quản lý

- Nguồn vốn bổ sung cân đối (20%).

- Nguồn thu tiền sử dụng đất: Thực hiện theo Nghị quyết của HĐND tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia khoản thu tiền sử dụng đất giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh.

- Nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia.

- Nguồn vốn Trái phiếu chính phủ thực hiện Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên.

- Nguồn tăng thu ngân sách cấp huyện.

3. Các nguồn vốn ODA: Thực hiện theo hiệp định vay.

4. Chương trình mục tiêu quốc gia

Thực hiện theo quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 do thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, tổ đại biểu HĐND và các vị đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 14 tháng 12 năm 2016 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Chính phủ;
- Văn phòng Chủ tịch nước, VP Quốc hội, VP Chính phủ;
- Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội;
- Ban Chỉ đạo Tây Bắc;
- Bộ Kế hoạch đầu tư; Bộ Tài chính; Bộ Tư pháp;
- Ban công tác đại biểu của UBTVQH;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh; Thường trực UBND tỉnh; UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- TT Huyện ủy, Thành ủy; HĐND; UBND các huyện, thành phố;
- Văn phòng: Tỉnh ủy; HĐND tỉnh; UBND tỉnh
- Trung tâm Công báo tỉnh; Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh;
- Lưu: VT, KTNS.450.

CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Chất

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 18/2016/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu18/2016/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/12/2016
Ngày hiệu lực01/01/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/02/2019
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 18/2016/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 18/2016/NQ-HĐND phân cấp quản lý vốn đầu tư công Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 18/2016/NQ-HĐND phân cấp quản lý vốn đầu tư công Sơn La
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu18/2016/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýHoàng Văn Chất
        Ngày ban hành14/12/2016
        Ngày hiệu lực01/01/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/02/2019
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 18/2016/NQ-HĐND phân cấp quản lý vốn đầu tư công Sơn La

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 18/2016/NQ-HĐND phân cấp quản lý vốn đầu tư công Sơn La