Nghị quyết 18/NQ-CP

Nghị quyết 18/NQ-CP năm 2021 về dừng thực hiện thành lập Tổ Công tác liên ngành do Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 18/NQ-CP 2021 dừng thực hiện thành lập Tổ Công tác liên ngành


CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/NQ-CP

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2021

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC DỪNG THỰC HIỆN THÀNH LẬP TỔ CÔNG TÁC LIÊN NGÀNH

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung mội số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết số 20/NQ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017- 2020;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 12980/BGTVT-ĐTCT ngày 21 tháng 12 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất với đề nghị của Bộ trưng Bộ Giao thông vận tải về việc dừng thực hiện thành lập Tổ Công tác liên ngành tại khoản 9 Điều 1 Nghị quyết số 20/NQ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch y ban nhân dân thành phố trực thuộc trung ương liên quan đến Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
-
y ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Kiểm toán nhà nước;
-
y ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT
, các Vụ: TH, QHQT, QHĐP, KTTH, PL, KGVX, NN, NC;
- Lưu: VT, CN (3).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 18/NQ-CP

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu18/NQ-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/02/2021
Ngày hiệu lực10/02/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtTháng trước
(17/02/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Nghị quyết 18/NQ-CP 2021 dừng thực hiện thành lập Tổ Công tác liên ngành


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 18/NQ-CP 2021 dừng thực hiện thành lập Tổ Công tác liên ngành
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu18/NQ-CP
        Cơ quan ban hànhChính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành10/02/2021
        Ngày hiệu lực10/02/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtTháng trước
        (17/02/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Nghị quyết 18/NQ-CP 2021 dừng thực hiện thành lập Tổ Công tác liên ngành

              Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 18/NQ-CP 2021 dừng thực hiện thành lập Tổ Công tác liên ngành

              • 10/02/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 10/02/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực