Nghị quyết 18/NQ-HĐND

Nghị quyết 18/NQ-HĐND năm 2017 về chương trình xây dựng nghị quyết chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018

Nội dung toàn văn Nghị quyết 18/NQ-HĐND 2017 chương trình xây dựng nghị quyết chuyên đề Hội đồng nhân dân Huế


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/NQ-HĐND

Thừa Thiên Huế, ngày 09 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT CHUYÊN ĐỀ CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NĂM 2018

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Xét Tờ trình số 244/TTr-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2017 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình xây dựng nghị quyết chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018 và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung chương trình xây dựng nghị quyết chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018 như sau:

1. Tại kỳ họp chuyên đề lần thứ 2, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII

(cuối tháng 3 năm 2018):

TT

Tên nghị quyết

Cơ quan trình

Cơ quan thẩm tra

1

Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế

Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban kinh tế - ngân sách

2

Quy định một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh

Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban kinh tế - ngân sách

3

Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban kinh tế - ngân sách

4

Quy định mức chi đối với công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban pháp chế

5

Quy định nội dung, mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh

Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban pháp chế

6

Quy định mức khen thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích trong thi đấu các giải thể thao quốc gia, quốc tế

Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban văn hóa - xã hội

2. Tại kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh tỉnh khóa VII

(tháng 7 năm 2018):

TT

Tên nghị quyết

Cơ quan trình

Cơ quan thẩm tra

1

Xây dựng Đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế

Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban kinh tế - ngân sách

2

Quy định một số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh

Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban văn hóa - xã hội

3

Sửa đổi quy định một số chế độ dinh dưỡng đặc thù cho huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao và chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban văn hóa - xã hội

3. Tại kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII

(tháng 12 năm 2018):

TT

Tên nghị quyết

Cơ quan trình

Cơ quan thẩm tra

1

Phân cấp quản lý sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh

Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban kinh tế - ngân sách

2

Quy định hỗ trợ giá thuê mặt bằng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban kinh tế - ngân sách

3

Chính sách hỗ trợ phát triển du lịch dựa vào cộng đồng tỉnh Thừa Thiên Huế

Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban kinh tế - ngân sách

4

Thành lập, chia tách, sáp nhập thôn, tổ dân phố tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh

Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban pháp chế

5

Quy định một số cơ chế chính sách sưu tầm, bảo tồn và phát huy giá trị mỹ thuật truyền thống trên địa bàn

Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban văn hóa - xã hội

6

Thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp hoặc doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao

Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban văn hóa - xã hội

7

Điều chỉnh và đặt tên đường tại các phường thuộc thành phố Huế đợt X/2018

Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban văn hóa -xã hội

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan phối hợp để chuẩn bị tờ trình, đề án và dự thảo nghị quyết đúng quy định, đảm bảo chất lượng và thời gian.

2. Trong trường hợp cần điều chỉnh, bổ sung Chương trình xây dựng nghị quyết năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh, giao Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và báo cáo với Hội đồng nhân dân tại kỳ họp gần nhất.

3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo nhiệm vụ, quyền hạn đã được pháp luật quy định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII, kỳ họp thứ 5 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Trường Lưu

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 18/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu18/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/12/2017
Ngày hiệu lực09/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 18/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 18/NQ-HĐND 2017 chương trình xây dựng nghị quyết chuyên đề Hội đồng nhân dân Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 18/NQ-HĐND 2017 chương trình xây dựng nghị quyết chuyên đề Hội đồng nhân dân Huế
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu18/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýLê Trường Lưu
        Ngày ban hành09/12/2017
        Ngày hiệu lực09/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Nghị quyết 18/NQ-HĐND 2017 chương trình xây dựng nghị quyết chuyên đề Hội đồng nhân dân Huế

             Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 18/NQ-HĐND 2017 chương trình xây dựng nghị quyết chuyên đề Hội đồng nhân dân Huế

             • 09/12/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 09/12/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực