Nghị quyết 188/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết 188/2018/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế cho đối tượng là người cao tuổi và chức sắc tôn giáo thuộc các tổ chức tôn giáo được Nhà nước công nhận trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2019-2020

Nội dung toàn văn Nghị quyết 188/2018/NQ-HĐND hỗ trợ từ ngân sách đóng bảo hiểm y tế cho người cao tuổi Hưng Yên


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 188/2018/NQ-HĐND

Hưng Yên, ngày 12 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐÓNG BẢO HIỂM Y TẾ CHO ĐỐI TƯỢNG LÀ NGƯỜI CAO TUỔI VÀ CHỨC SẮC TÔN GIÁO THUỘC CÁC TỔ CHỨC TÔN GIÁO ĐƯỢC NHÀ NƯỚC CÔNG NHẬN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN GIAI ĐOẠN 2019 - 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ BẢY

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế năm 2008;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế năm 2014;

Căn cứ Luật Người cao tuổi năm 2009;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;

Xét Tờ trình số 156/TTr-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm y tế bổ sung đối với hai nhóm dân cư thuộc đối tượng của hệ thống an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận và kết quả biểu quyết của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế cho đối tượng là người cao tuổi và chức sắc tôn giáo thuộc các tổ chức tôn giáo được Nhà nước công nhận trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2019 - 2020 như sau:

1. Đối tượng áp dụng và mức hỗ trợ

a) Người cao tuổi từ đủ 60 tuổi đến dưới 80 tuổi chưa được cấp thẻ bảo hiểm y tế theo các đối tượng khác; có hộ khẩu thường trú và đang sinh sống trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế.

b) Các chức sắc tôn giáo thuộc các tổ chức tôn giáo được Nhà nước công nhận, có hộ khẩu thường trú và đang sinh sống trên địa bàn tỉnh chưa có thẻ bảo hiểm y tế được hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế.

c) Người được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế thuộc nhiều đối tượng khác nhau thì được thụ hưởng ở một mức hỗ trợ cao nhất theo quy định.

2. Thời gian hỗ trợ: Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2020.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên Khóa XVI, Kỳ họp thứ Bảy thông qua ngày 12 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2019./.

 

 

CHỦ TỊCH
Đỗ Xuân Tuyên

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 188/2018/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu188/2018/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/12/2018
Ngày hiệu lực01/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 tháng trước
(04/01/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 188/2018/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 188/2018/NQ-HĐND hỗ trợ từ ngân sách đóng bảo hiểm y tế cho người cao tuổi Hưng Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 188/2018/NQ-HĐND hỗ trợ từ ngân sách đóng bảo hiểm y tế cho người cao tuổi Hưng Yên
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu188/2018/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hưng Yên
        Người kýĐỗ Xuân Tuyên
        Ngày ban hành12/12/2018
        Ngày hiệu lực01/01/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 tháng trước
        (04/01/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 188/2018/NQ-HĐND hỗ trợ từ ngân sách đóng bảo hiểm y tế cho người cao tuổi Hưng Yên

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 188/2018/NQ-HĐND hỗ trợ từ ngân sách đóng bảo hiểm y tế cho người cao tuổi Hưng Yên

            • 12/12/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/01/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực