Nghị quyết 189/NQ-CP

Nghị quyết 189/NQ-CP năm 2020 về ký Thỏa thuận tài chính ASEAN - EU về thành phố xanh thông minh ASEAN do Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 189/NQ-CP 2020 ký Thỏa thuận tài chính ASEAN EU thành phố xanh thông minh ASEAN


CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 189/NQ-CP

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC KÝ THỎA THUẬN TÀI CHÍNH ASEAN – EU VỀ THÀNH PHỐ XANH THÔNG MINH ASEAN

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Điều ước quốc tế ngày 09 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 36/2018/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định thủ tục ký kết, thực hiện thỏa thuận nhân danh Chính phủ và kiến nghị Chủ tịch nước quyết định ký kết thỏa thuận nhân danh Nhà nước không phải là điều ước quốc tế;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 75/TTr-BTNMT ngày 25 tháng 12 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đồng ý nội dung dự thảo Thỏa thuận tài chính ASEAN – EU về thành phố xanh thông minh ASEAN.

Điều 2. Ủy quyền Tổng Thư ký ASEAN ký văn kiện nêu trên.

Điều 3. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì xây dựng kế hoạch thực hiện và phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai Thỏa thuận và thực hiện báo cáo Chính phủ theo quy định.

Điều 4. Bộ Ngoại giao thực hiện các thủ tục đối ngoại theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Các đồng chí Thành viên Chính phủ;
- Các Bộ: TNMT, NG, TP, CT, XD;
- VPCP: Vụ PL;
- Lưu: VT, QHQT(3).đh.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 189/NQ-CP

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu189/NQ-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/12/2020
Ngày hiệu lực31/12/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 tháng trước
(31/12/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Nghị quyết 189/NQ-CP 2020 ký Thỏa thuận tài chính ASEAN EU thành phố xanh thông minh ASEAN


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 189/NQ-CP 2020 ký Thỏa thuận tài chính ASEAN EU thành phố xanh thông minh ASEAN
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu189/NQ-CP
        Cơ quan ban hànhChính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành31/12/2020
        Ngày hiệu lực31/12/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 tháng trước
        (31/12/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Nghị quyết 189/NQ-CP 2020 ký Thỏa thuận tài chính ASEAN EU thành phố xanh thông minh ASEAN

              Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 189/NQ-CP 2020 ký Thỏa thuận tài chính ASEAN EU thành phố xanh thông minh ASEAN

              • 31/12/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 31/12/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực