Nghị quyết 19/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết số 19/2007/NQ-HĐND về việc phê duyệt chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2008 do Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 19/2007/NQ-HĐND phê duyệt chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2008 Ninh Thuận


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 19/2007/NQ-HĐND

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 19 tháng 12 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NĂM 2008

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN KHOÁ VIII KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 09 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;
Xét Tờ trình số 01/TTr-HĐND ngày 23 tháng 11 năm 2007 của Thường trực Hội đồng nhân dân về chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân năm 2008 và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh
,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2008 theo Tờ trình số 01/TTr-HĐND ngày 23 tháng 11 năm 2007 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

1. Nội dung xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân

- Quy định việc thu phí quản lý và sử dụng lệ phí chứng thực; lệ phí hộ tịch;

- Tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2007;

- Phương án phân bổ ngân sách năm 2009;

- Sửa đổi, bổ sung định mức chi thường xuyên của ngân sách tỉnh trong thời kỳ ổn định ngân sách năm 2007 - 2010;

- Công bố bảng giá đất thời điểm ngày 01 tháng 01 năm 2009;

- Quy định bổ sung, điều chỉnh chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cảng cá, bến cá, bến bãi, mặt nước và mặt bằng tại các cảng cá, bến cá trên địa bàn tỉnh;

- Ban hành cơ chế khuyến khích đầu tư các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đến năm 2010;

- Ban hành cơ chế khuyến khích đầu tư phát triển hạ tầng chợ, siêu thị trên địa bàn tỉnh đến năm 2010;

- Điều chỉnh quy hoạch tổng thể thành phố Phan Rang - Tháp Chàm;

- Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị và khu dân cư nông thôn toàn tỉnh;

- Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2007 - 2010;

- Đề án phổ cập trung học phổ thông đối với thành phố, thị trấn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2008 - 2010;

- Kế hoạch biên chế đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh năm 2009;

- Điều chỉnh địa giới hành chính các xã thuộc huyện Ninh Sơn để thành xã mới;

- Điều chỉnh địa giới hành chính các xã thuộc huyện Bác Ái để thành lập xã mới;

- Chính sách đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao giai đoạn 2008 - 2020;

- Chế độ chính sách đặc thù hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2009;

- Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2009;

- Nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2009.

2. Tổ chức thực hiện

- Giao Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, điều hoà, phối hợp các ngành có liên quan phân công các sở, ngành trực thuộc tiến hành chuẩn bị các tờ trình, đề án và dự thảo các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đảm bảo trình tự, thủ tục, thời gian theo quy định pháp luật; đồng thời chỉ đạo phân bổ hợp lý lịch trình thông qua các Nghị quyết nêu trên vào giữa 2 kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh trong năm 2008;

- Các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức thẩm tra các tờ trình, đề án và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân theo quy định của pháp luật và sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh được đăng trên Công báo tỉnh Ninh Thuận theo quy định pháp luật;

- Trong quá trình tổ chức thực hiện, Thường trực Hội đồng nhân dân chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh có thể điều chỉnh, bổ sung nội dung Nghị quyết và báo cáo Hội đồng nhân dân tại kỳ họp gần nhất theo luật định.

Điều 2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận khoá VIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 12 tháng 12 năm 2007 và có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày./.

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH
Chamaléa Bốc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 19/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu19/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/12/2007
Ngày hiệu lực29/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 19/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 19/2007/NQ-HĐND phê duyệt chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2008 Ninh Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 19/2007/NQ-HĐND phê duyệt chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2008 Ninh Thuận
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu19/2007/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
        Người kýChamaléa Bốc
        Ngày ban hành19/12/2007
        Ngày hiệu lực29/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 19/2007/NQ-HĐND phê duyệt chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2008 Ninh Thuận

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 19/2007/NQ-HĐND phê duyệt chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2008 Ninh Thuận

            • 19/12/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/12/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực