Nghị quyết 19/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 19/2008/NQ-HĐND điều chỉnh chế độ, định mức chi cho hoạt động thể dục thể thao tỉnh Kiên Giang

Nội dung toàn văn Nghị quyết 19/2008/NQ-HĐND điều chỉnh chế độ định mức chi thể dục thể thao Kiên Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2008/NQ-HĐND

Rạch Giá, ngày 09 tháng 01 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG CHẾ ĐỘ, ĐỊNH MỨC CHI CHO HOẠT ĐỘNG THỂ DỤC THỂ THAO TỈNH KIÊN GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI TÁM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 103/2004/TTLT/BTC-UBTDTT ngày 05 tháng 11 năm 2004 của Bộ Tài chính và Ủy ban Thể dục thể thao hướng dẫn thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao; Thông tư liên tịch số 106/2006/TTLT-BTC-UBTDTT ngày 17 tháng 11 năm 2006 của Bộ Tài chính - Ủy ban Thể dục thể thao về quy định chế độ chi tiêu tài chính cho các giải thi đấu thể thao; Thông tư liên tịch số 34/2007/TTLT/BTC-BLĐTBXH-UBTDTT ngày 09 tháng 4 năm 2007 của Bộ Tài chính - Bộ LĐTB và Xã hội - Ủy ban Thể dục thể thao hướng dẫn thực hiện Quyết định số 234/2006/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao;

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 96/TTr-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung chế độ, định mức chi cho hoạt động thể dục thể thao tỉnh Kiên Giang; Báo cáo thẩm tra số 02/BC-BKTNS ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành Tờ trình số 96/TTr-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung chế độ, định mức chi cho hoạt động thể dục thể thao tỉnh Kiên Giang. Bổ sung thêm đối tượng cấp xã được chi bằng 80% mức chi cấp huyện.

Nguồn kinh phí thực hiện trong phạm vi dự toán được giao cho từng cấp ngân sách.

Điều 2. Thời gian thực hiện: sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, triển khai các cấp, các ngành, các địa phương thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giám sát chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa VII, kỳ họp thứ mười tám thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trương Quốc Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 19/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu19/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/01/2008
Ngày hiệu lực19/01/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/07/2009
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 19/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 19/2008/NQ-HĐND điều chỉnh chế độ định mức chi thể dục thể thao Kiên Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 19/2008/NQ-HĐND điều chỉnh chế độ định mức chi thể dục thể thao Kiên Giang
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu19/2008/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Kiên Giang
       Người kýTrương Quốc Tuấn
       Ngày ban hành09/01/2008
       Ngày hiệu lực19/01/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/07/2009
       Cập nhật14 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 19/2008/NQ-HĐND điều chỉnh chế độ định mức chi thể dục thể thao Kiên Giang

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 19/2008/NQ-HĐND điều chỉnh chế độ định mức chi thể dục thể thao Kiên Giang