Nghị quyết 19/2010/NQ-HĐND

Nghị quyết 19/2010/NQ-HĐND quy định chế độ công tác phí, chi hội nghị đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Nghị quyết 19/2010/NQ-HĐND quy định chế độ công tác phí chi hội nghị đối với cơ đã được thay thế bởi Nghị quyết 24/2017/NQ-HĐND mức chi công tác phí chi hội nghị cơ quan đơn vị Đắk Nông và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2018.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 19/2010/NQ-HĐND quy định chế độ công tác phí chi hội nghị đối với cơ


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐĂK NÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2010/NQ-HĐND

Gia Nghĩa, ngày 15 tháng 10 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC PHÍ, CHẾ ĐỘ CHI HỘI NGHỊ ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐĂK NÔNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG
KHÓA I, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/07/2010 của Bộ Tài chính Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

Xét Tờ trình số 3278/TTr-UBND ngày 27/09/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị thông qua Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đăk Nông;

Sau khi nghe Báo cáo thẩm tra số 37/BC-KTNS ngày 12/10/2010 của Ban Kinh tế và Ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh, ý kiến của các đại biểu tham dự kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua mức chi cho chế độ công tác phí, chế độ hội nghị trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đăk Nông theo mức chi tối đa được quy định tại Thông tư số: 97/2010/TT-BTC ngày 06/07/2010 của Bộ Tài chính Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Điều 2: Bãi bỏ Điều 1, Điều 2 của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND ngày 25/07/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành “Quy định chế độ chi tiêu hội nghị, công tác phí và tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội”.

Điều 3: Giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh Đăk Nông tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này, định kỳ hàng năm báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện.

Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đăk Nông khóa I, Kỳ họp chuyên đề thông qua ngày 15/10/2010.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Chín

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 19/2010/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu19/2010/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/10/2010
Ngày hiệu lực25/10/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2018
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 19/2010/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 19/2010/NQ-HĐND quy định chế độ công tác phí chi hội nghị đối với cơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 19/2010/NQ-HĐND quy định chế độ công tác phí chi hội nghị đối với cơ
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu19/2010/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Nông
       Người kýLê Chín
       Ngày ban hành15/10/2010
       Ngày hiệu lực25/10/2010
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2018
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 19/2010/NQ-HĐND quy định chế độ công tác phí chi hội nghị đối với cơ

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 19/2010/NQ-HĐND quy định chế độ công tác phí chi hội nghị đối với cơ