Nghị quyết 19/2011/NQ-HĐND

Nghị quyết 19/2011/NQ-HĐND phê duyệt đề án phát triển xuất khẩu giai đoạn 2011 - 2015, định hướng 2020 do tỉnh Ninh Thuận ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 19/2011/Nq-HĐND phát triển xuất khẩu 2011 2015 Ninh Thuận


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2011/NQ-HĐND

Ninh Thuận, ngày 16 tháng 8 năm 2011

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN XUẤT KHẨU TỈNH NINH THUẬN GIAI ĐOẠN 2011 - 2015, ĐỊNH HƯỚNG 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN
KHOÁ IX KỲ HỌP THỨ 2

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Quyết định số 1222/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020;

Xét Tờ trình số 65/TTr-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị đồng ý chủ trương thông qua Đề án phát triển xuất khẩu tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2011 - 2015, định hướng 2020;

Sau khi nghe báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt Đề án phát triển xuất khẩu tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2011 - 2015, định hướng 2020 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

- Tốc độ tăng giá trị kim ngạch xuất khẩu giai đoạn 2011 - 2015 đạt 29 - 30%/năm và giai đoạn 2016 - 2020 đạt 24 - 25%/năm;

- Giá trị kim ngạch xuất khẩu đến năm 2015 đạt 180 triệu USD và đến năm 2020 đạt 460 - 480 triệu USD;

- Tổng kim ngạch xuất khẩu giai đoạn 2011 - 2015 đạt 570 triệu USD, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011 - 2015 là 29%.

Trong đó: nông sản đạt 50 triệu USD, chiếm tỷ trọng 27,78% cơ cấu mặt hàng xuất khẩu, tốc độ tăng trưởng bình quân 2,67%; thủy sản đạt 100 triệu USD, chiếm tỷ trọng 55,56% cơ cấu mặt hàng xuất khẩu, tốc độ tăng trưởng bình quân 60,69%; khoáng sản đạt 12 triệu USD, chiếm tỷ trọng 6,67% cơ cấu mặt hàng xuất khẩu, tốc độ tăng trưởng bình quân 56,51%; muối tinh đạt 10 triệu USD, chiếm tỷ trọng 5,56% cơ cấu mặt hàng xuất khẩu; tốc độ tăng trưởng bình quân 18,92%; sản phẩm may mặc, thủ công mỹ nghệ đạt 2 triệu USD, chiếm tỷ trọng 1,11% cơ cấu mặt hàng xuất khẩu, tốc độ tăng trưởng bình quân 80,12%; nước yến đạt 2,5 triệu USD, chiếm tỷ trọng 1,39% cơ cấu mặt hàng xuất khẩu, tốc độ tăng trưởng bình quân 25,74%; sản phẩm hàng hoá, dịch vụ khác đạt 3,5 triệu USD, chiếm tỷ trọng 1,94 % cơ cấu mặt hàng xuất khẩu, tốc độ tăng trưởng bình quân 17,92%.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn chỉ đạo các sở ngành liên quan hoàn chỉnh Đề án về chính sách hỗ trợ, các giải pháp, tổ chức thực hiện, xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng giai đoạn (2011- 2015, 2016 - 2020) và từng năm để triển khai thực hiện Đề án và có bổ sung, chỉnh sửa phù hợp từng năm, từng giai đoạn.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận khoá IX, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 10 tháng 8 năm 2011 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Chamaléa Bốc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 19/2011/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu19/2011/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/08/2011
Ngày hiệu lực20/08/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 19/2011/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 19/2011/Nq-HĐND phát triển xuất khẩu 2011 2015 Ninh Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 19/2011/Nq-HĐND phát triển xuất khẩu 2011 2015 Ninh Thuận
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu19/2011/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
        Người kýChamaléa Bốc
        Ngày ban hành16/08/2011
        Ngày hiệu lực20/08/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 19/2011/Nq-HĐND phát triển xuất khẩu 2011 2015 Ninh Thuận

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 19/2011/Nq-HĐND phát triển xuất khẩu 2011 2015 Ninh Thuận

            • 16/08/2011

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/08/2011

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực