Nghị quyết 19/NQ-CP

Nghị quyết 19/NQ-CP năm 2020 về phê duyệt Bản ghi nhớ thành lập Trung tâm ASEAN-Trung Quốc giữa các thành viên ASEAN và Trung Hoa do Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 19/NQ-CP 2020 phê duyệt Bản ghi nhớ thành lập Trung tâm ASEAN Trung Quốc


CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/NQ-CP

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BẢN GHI NHỚ THÀNH LẬP TRUNG TÂM ASEAN-TRUNG QUỐC GIỮA CHÍNH PHỦ CÁC QUỐC GIA THÀNH VIÊN ASEAN VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật điều ước quốc tế ngày 09 tháng 4 năm 2016;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao tại Công văn số 5083/TTr-BNG-ASEAN ngày 27 tháng 12 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt Bản ghi nhớ thành lập Trung tâm ASEAN-Trung Quốc giữa Chính phủ các quốc gia thành viên ASEAN và Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ký ngày 06 tháng 8 năm 2017 tại Phi-líp-pin dịp Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - Trung Quốc.

Điều 2. Bộ Ngoại giao thực hiện thủ tục đối ngoại theo quy định.

Điều 3. Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hp với các Bộ, cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện Bản ghi nhớ trên./.

 


Nơi nhận:
- Các đồng chí Thành viên Chính phủ;
- Các Bộ: Ngoại giao, Tư pháp, Công an, Tài chính, KHCN, Công Thương, Quốc phòng, VHTTDL, LĐTBXH;
- VPCP: Trợ l
ý TTgCP, các Vụ: PL, TH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT(3).đh

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 19/NQ-CP

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu19/NQ-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/02/2020
Ngày hiệu lực28/02/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 19/NQ-CP

Lược đồ Nghị quyết 19/NQ-CP 2020 phê duyệt Bản ghi nhớ thành lập Trung tâm ASEAN Trung Quốc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 19/NQ-CP 2020 phê duyệt Bản ghi nhớ thành lập Trung tâm ASEAN Trung Quốc
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu19/NQ-CP
        Cơ quan ban hànhChính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành28/02/2020
        Ngày hiệu lực28/02/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Nghị quyết 19/NQ-CP 2020 phê duyệt Bản ghi nhớ thành lập Trung tâm ASEAN Trung Quốc

              Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 19/NQ-CP 2020 phê duyệt Bản ghi nhớ thành lập Trung tâm ASEAN Trung Quốc

              • 28/02/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 28/02/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực