Nghị quyết 19/NQ-HĐND

Nghị quyết 19/NQ-HĐND năm 2017 về nghị quyết bổ sung nội dung Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018

Nội dung toàn văn Nghị quyết 19/NQ-HĐND 2017 nội dung Chương trình giám sát Hội đồng nhân dân Huế 2018


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/NQ-HĐND

Thừa Thiên Huế, ngày 09 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT BỔ SUNG NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NĂM 2018

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Xét Tờ trình số 240/TTr-TTHĐND ngày 05 tháng 12 năm 2017 về việc đề nghị ban hành nghị quyết bổ sung nội dung Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018; trên cơ sở ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất bổ sung vào Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018 nội dung giám sát chuyên đề sau:

Giám sát Dự án cải thiện môi trường nước thành phố Huế.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết; chỉ đạo, điều hòa, phối hợp với các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch giám sát; cùng với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiến hành hoạt động giám sát theo luật định.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm phân công, chỉ đạo các cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung theo yêu cầu để công tác giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh đạt chất lượng, hiệu quả.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2017./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Trường Lưu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 19/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu19/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/12/2017
Ngày hiệu lực09/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 19/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 19/NQ-HĐND 2017 nội dung Chương trình giám sát Hội đồng nhân dân Huế 2018


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 19/NQ-HĐND 2017 nội dung Chương trình giám sát Hội đồng nhân dân Huế 2018
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu19/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýLê Trường Lưu
        Ngày ban hành09/12/2017
        Ngày hiệu lực09/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 19/NQ-HĐND 2017 nội dung Chương trình giám sát Hội đồng nhân dân Huế 2018

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 19/NQ-HĐND 2017 nội dung Chương trình giám sát Hội đồng nhân dân Huế 2018

            • 09/12/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 09/12/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực