Nghị quyết 19/NQ-HĐND

Nghị quyết 19/NQ-HĐND năm 2013 về quyết định tổng biên chế sự nghiệp và thông qua tổng biên chế hành chính năm 2014 do tỉnh Ninh Bình ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 19/NQ-HĐND năm 2013 tổng biên chế sự nghiệp hành chính 2014 Ninh Bình


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/NQ-HĐND

Ninh Bình, ngày 20 tháng 12 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUYẾT ĐỊNH TỔNG BIÊN CHẾ SỰ NGHIỆP VÀ THÔNG QUA TỔNG BIÊN CHẾ HÀNH CHÍNH NĂM 2014

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH
KHOÁ XIII, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/03/2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức; Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/05/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/04/2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức;

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình tại Tờ trình số 116/TTr-UBND ngày 12/12/2013 về việc đề nghị quyết định tổng biên chế sự nghiệp và thông qua tổng biên chế hành chính năm 2014, Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định tổng biên chế sự nghiệp và thông qua tổng biên chế hành chính năm 2014 tỉnh Ninh Bình như sau:

1. Tổng biên chế sự nghiệp là 19.918 biên chế.

2. Biên chế cán bộ y tế xã, phường, thị trấn là 856 biên chế.

3. Tổng biên chế hành chính là 1.785 biên chế.

Điều 2. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 20/12/2013 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

Điều 3. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh hoàn chỉnh thủ tục, hồ sơ, báo cáo Bộ Nội vụ xem xét, quyết định về tổng biên chế hành chính của tỉnh năm 2014 và tổ chức thực hiện.

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này./.

 

 

Nơi nhận:
- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính;
- Ban Thường vụ Tỉnh uỷ;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- TT HĐND tỉnh, UBND tỉnh, UBMTTQ tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh khoá XIII;
- VPTU, VP Đoàn ĐBQH&HĐND, VP UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- BTV các huyện, thành, thị uỷ;
- Thường trực HĐND và UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Công báo tỉnh, Đài PT-TH tỉnh, Báo Ninh Bình;
- Lưu: VT, CTHĐ.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 19/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu19/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/12/2013
Ngày hiệu lực20/12/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 19/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 19/NQ-HĐND năm 2013 tổng biên chế sự nghiệp hành chính 2014 Ninh Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 19/NQ-HĐND năm 2013 tổng biên chế sự nghiệp hành chính 2014 Ninh Bình
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu19/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
        Người kýNguyễn Tiến Thành
        Ngày ban hành20/12/2013
        Ngày hiệu lực20/12/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 19/NQ-HĐND năm 2013 tổng biên chế sự nghiệp hành chính 2014 Ninh Bình

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 19/NQ-HĐND năm 2013 tổng biên chế sự nghiệp hành chính 2014 Ninh Bình

            • 20/12/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/12/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực