Nghị quyết 19/NQ-HĐND

Nghị quyết 19/NQ-HĐND bãi bỏ nội dung không thành lập văn phòng giúp Ban Chỉ đạo tỉnh thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tại khoản 3, Điều 1 Nghị quyết 03/2011/NQ-HĐND ngày 9/4/2011 do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 19/NQ-HĐND thành lập văn phòng giúp Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/NQ-HĐND

Vĩnh Phúc, ngày 03 tháng 8 năm 2011

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BÃI BỎ NỘI DUNG “KHÔNG THÀNH LẬP VĂN PHÒNG GIÚP BAN CHỈ ĐẠO TỈNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI” TẠI KHOẢN 3, ĐIỀU 1 NGHỊ QUYẾT SỐ 03/2011/NQ-HĐND NGÀY 9/4/2011 CỦA HĐND TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 2

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND UBND ngày 26-11-2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC ngày 13-4-2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04-6-2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 03/2011/NQ-HĐND ngày 9-4-2011 của HĐND tỉnh về việc xây dựng nông thôn mới tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2011-2020;

Trên cơ sở Tờ trình số 93/TTr-UBND ngày 25-7-2011 của UBND tỉnh đề nghị sửa đổi Nghị quyết số 03/2011/NQ-HĐND về việc xây dựng nông thôn mới tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2011 - 2020; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh và thảo luận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bãi bỏ nội dung “Không thành lập Văn phòng giúp Ban Chỉ đạo tỉnh thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới” tại khoản 3, Điều 1, Nghị quyết số 03/2011/NQ-HĐND ngày 9-4-2011 của HĐND tỉnh về việc xây dựng nông thôn mới tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2011 - 2020.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết này.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban HĐND, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm giám sát việc thực hiện nghị quyết

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khoá XV, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 27 tháng 7 năm 2011 và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Vọng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 19/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu19/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/08/2011
Ngày hiệu lực03/08/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 19/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 19/NQ-HĐND thành lập văn phòng giúp Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 19/NQ-HĐND thành lập văn phòng giúp Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu19/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
       Người kýPhạm Văn Vọng
       Ngày ban hành03/08/2011
       Ngày hiệu lực03/08/2011
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Xây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 19/NQ-HĐND thành lập văn phòng giúp Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 19/NQ-HĐND thành lập văn phòng giúp Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới

           • 03/08/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/08/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực