Nghị quyết 190/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 190/2015/NQ-HĐND Quy định chính sách hỗ trợ, khuyến khích học tập đối với sinh viên học tại Trường Đại học Hạ Long do Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 190/2015/NQ-HĐND chính sách huyến khích học tập Đại học Hạ Long Quảng Ninh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 190/2015/NQ-HĐND

Quảng Ninh, ngày 23 tháng 3 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ, KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP ĐỐI VỚI SINH VIÊN HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẠ LONG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
KHÓA XII - KỲ HỌP THỨ 19

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Luật Giáo dục Đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Quyết định số 1869/QĐ-TTg ngày 13 tháng 10 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Hạ Long;

Căn cứ Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015; Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ;

Sau khi xem xét Tờ trình số 1136/TTr-UBND ngày 09/3/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích học tập đối với sinh viên học tại Trường Đại học Hạ Long; Báo cáo thẩm tra số 19/BC-HĐND ngày 20/3/2015 của Ban Văn hóa - Xã hội và ý kiến thảo luận của các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích học tập đối với sinh viên học tại Trường Đại học Hạ Long như sau:

1. Đối tượng và nguyên tắc hỗ trợ, khuyến khích

a) Đối tượng: Sinh viên của Trường Đại học Hạ Long theo học các ngành đào tạo trình độ đại học, thực hiện theo hình thức giáo dục chính quy được tuyển sinh vào trường trong năm 2015, 2016.

b) Nguyên tắc

- Sinh viên cùng một lúc học nhiều chuyên ngành đào tạo thì chỉ được hưởng chính sách hỗ trợ, khuyến khích đối với một chuyên ngành đào tạo;

- Sinh viên cùng một lúc thuộc đối tượng của nhiều chính sách hỗ trợ, khuyến khích khác nhau thì được hưởng đồng thời các chế độ theo quy định tại các chính sách đó;

- Trường hợp sinh viên bị lưu ban hoặc ngừng học thì trong thời gian học lại không được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định này.

2. Nội dung hỗ trợ, khuyến khích

a) Hỗ trợ học tập

- Hỗ trợ tiền mua sắm đồ dùng học tập hằng tháng bằng 120.000 đồng/sinh viên, số tháng được hưởng bằng số tháng học thực tế nhưng không quá 10 tháng/năm học;

- Hỗ trợ tiền đóng học phí hằng tháng bằng mức học phí/tháng phải nộp theo quy định, số tháng được hưởng bằng số tháng phải nộp học phí;

- Hỗ trợ tiền ăn hằng tháng bằng 40% mức lương cơ sở cho sinh viên thuộc đối tượng được miễn, giảm học phí theo quy định tại Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ, số tháng được hưởng bằng số tháng học thực tế nhưng không quá 10 tháng/năm học;

- Được bố trí chỗ ở miễn phí tại kí túc xá của Trường Đại học Hạ Long nếu khoảng cách từ nhà đến nơi học từ 15 km trở lên; trường hợp nhà trường không bố trí được, sinh viên được hỗ trợ tiền thuê nhà ở mỗi tháng bằng 300.000 đồng, số tháng được hưởng bằng số tháng học thực tế không được ở kí túc xá nhưng không quá 10 tháng/năm học.

b) Khuyến khích học tập

- Sinh viên có kết quả học tập, rèn luyện loại giỏi, loại xuất sắc, không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong học kỳ thì được thưởng theo từng học kỳ, không quá 5 tháng/học kỳ với các mức như sau:

Loại giỏi: 100% mức lương cơ sở/tháng;

Loại xuất sắc: 150% mức lương cơ sở/tháng.

- Sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc, loại giỏi được ưu tiên tạo cơ hội về việc làm tại các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/9/2015 đến ngày 30/6/2020.

Điều 3. Nguồn kinh phí thực hiện: Ngân sách tỉnh.

Điều 4. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

- Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

- Thường trực, các Ban và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh Khóa XII, Kỳ họp thứ 19 thông qua ngày 23 tháng 3 năm 2015, và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Long

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 190/2015/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu190/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/03/2015
Ngày hiệu lực02/04/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 190/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 190/2015/NQ-HĐND chính sách huyến khích học tập Đại học Hạ Long Quảng Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 190/2015/NQ-HĐND chính sách huyến khích học tập Đại học Hạ Long Quảng Ninh
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu190/2015/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
        Người kýNguyễn Đức Long
        Ngày ban hành23/03/2015
        Ngày hiệu lực02/04/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 190/2015/NQ-HĐND chính sách huyến khích học tập Đại học Hạ Long Quảng Ninh

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 190/2015/NQ-HĐND chính sách huyến khích học tập Đại học Hạ Long Quảng Ninh

            • 23/03/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 02/04/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực