Nghị quyết 190/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết 190/2018/NQ-HĐND quy định về mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Nội dung toàn văn Nghị quyết 190/2018/NQ-HĐND mức quà tặng chúc thọ mừng thọ người cao tuổi Hưng Yên


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 190/2018/NQ-HĐND

Hưng Yên, ngày 12 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC QUÀ TẶNG CHÚC THỌ, MỪNG THỌ NGƯỜI CAO TUỔI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ BẢY

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Luật Người cao tuổi năm 2009;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người cao tuổi;

Căn cứ Thông tư số 96/2018/TT-BTC ngày 18 tháng 10 năm 2018 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ; ưu đãi tín dụng và biểu dương, khen thưởng người cao tuổi;

Xét Tờ trình số 170/TTr-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh về việc quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận và kết quả biểu quyết của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Hưng Yên như sau

1. Đối tượng và mức quà tặng

a) Người cao tuổi ở tuổi 70 được tặng quà chúc thọ, mừng thọ bằng 200.000 đồng tiền mặt/01 người;

b) Người cao tuổi ở tuổi 75 được tặng quà chúc thọ, mừng thọ bằng 250.000 đồng tiền mặt/01 người;

c) Người cao tuổi ở tuổi 80 được tặng quà chúc thọ, mừng thọ bằng 300.000 đồng tiền mặt/01 người;

d) Người cao tuổi ở tuổi 85 được tặng quà chúc thọ, mừng thọ bằng 350.000 đồng tiền mặt/01 người;

e) Người cao tuổi ở tuổi 90 được tặng quà chúc thọ, mừng thọ bằng 500.000 đồng tiền mặt/01 người và hiện vật trị giá 200.000 đồng/01 người;

g) Người cao tuổi ở tuổi 95 được tặng quà chúc thọ, mừng thọ bằng 500.000 đồng tiền mặt/01 người;

h) Người cao tuổi ở tuổi 100 được tặng quà chúc thọ, mừng thọ bằng 800.000 đồng tiền mặt/01 người và 05 mét vải lụa;

i) Người cao tuổi ở tuổi trên 100 được tặng quà chúc thọ, mừng thọ bằng 500.000 đồng tiền mặt/01 người;

k) Người cao tuổi ở tuổi 91, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99 được tặng quà chúc thọ, mừng thọ bằng 450.000 đồng tiền mặt/01 người.

2. Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/01/2019.

3. Nguồn kinh phí thực hiện

a) Kinh phí quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi ở độ tuổi 90 và 100 tuổi được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

b) Kinh phí quà tặng chúc thọ, mừng thọ đối với các đối tượng còn lại được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của cơ quan, đơn vị, địa phương được giao nhiệm vụ tặng quà cho người cao tuổi.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên Khóa XVI, Kỳ họp thứ Bảy, thông qua ngày 12 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2019./.

 

 

CHỦ TỊCH




Đỗ Xuân Tuyên

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 190/2018/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu190/2018/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/12/2018
Ngày hiệu lực01/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 190/2018/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 190/2018/NQ-HĐND mức quà tặng chúc thọ mừng thọ người cao tuổi Hưng Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 190/2018/NQ-HĐND mức quà tặng chúc thọ mừng thọ người cao tuổi Hưng Yên
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu190/2018/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hưng Yên
        Người kýĐỗ Xuân Tuyên
        Ngày ban hành12/12/2018
        Ngày hiệu lực01/01/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 190/2018/NQ-HĐND mức quà tặng chúc thọ mừng thọ người cao tuổi Hưng Yên

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 190/2018/NQ-HĐND mức quà tặng chúc thọ mừng thọ người cao tuổi Hưng Yên

            • 12/12/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/01/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực