Nghị quyết 193/NQ-HĐND

Nghị quyết 193/NQ-HĐND năm 2015 phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014 tỉnh Vĩnh Phúc

Nội dung toàn văn Nghị quyết 193/NQ-HĐND phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước Vĩnh Phúc 2014 2015


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 193/NQ-HĐND

Vĩnh phúc, ngày 22 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ CHUẨN TỔNG QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014 TỈNH VĨNH PHÚC

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC
KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 26/3/2003 của Chính phủ về ban hành quy chế xem xét, quyết định dự toán phân bổ ngân sách và phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Căn cứ Nghị quyết số 725/2009/UBTVQH12 ngày 16/01/2009 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của UBND huyện, quận, phường nơi không tổ chức HĐND huyện, quận, phường;

Trên cơ sở Báo cáo số 181/BC-UBND ngày 19 /11/2015 của UBND tỉnh về quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2014 của tỉnh Vĩnh Phúc; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và thảo luận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014 của tỉnh Vĩnh Phúc, như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước: 27.287.229 triệu đồng, bằng 153% dự toán HĐND tỉnh giao, trong đó: Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 26.521.882 triệu đồng.

2. Tổng thu ngân sách địa phương được hưởng: 17.754.745 triệu đồng.

3. Tổng chi ngân sách địa phương: 17.242.482 triệu đồng, bằng 180% dự toán HĐND tỉnh giao.

4. Kết dư ngân sách địa phương: 512.263 triệu đồng, trong đó:

- Kết dư ngân sách tỉnh: 316.434 triệu đồng.

- Kết dư ngân sách cấp huyện: 87.511 triệu đồng.

- Kết dư ngân sách cấp xã: 108.318 triệu đồng.

(Chi tiết quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương của tỉnh Vĩnh Phúc, trong đó có thu, chi ngân sách của 7 huyện không tổ chức HĐND, cụ thể theo biểu số 01, 02, 03 và 04 kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. HĐND tỉnh giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khoá XV, kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 12/12/2015 và có hiệu lực thi hành từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Hoàng Thị Thúy Lan

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 193/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu193/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/12/2015
Ngày hiệu lực22/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 193/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 193/NQ-HĐND phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước Vĩnh Phúc 2014 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 193/NQ-HĐND phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước Vĩnh Phúc 2014 2015
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu193/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
        Người kýHoàng Thị Thúy Lan
        Ngày ban hành22/12/2015
        Ngày hiệu lực22/12/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 193/NQ-HĐND phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước Vĩnh Phúc 2014 2015

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 193/NQ-HĐND phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước Vĩnh Phúc 2014 2015

            • 22/12/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/12/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực