Nghị quyết 194/NQ-CP

Nội dung toàn văn Nghị quyết 194/NQ-CP 2023 phê duyệt Phụ lục Hiệp định khung phát triển sản xuất lúa gạo tại Cuba


CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 194/NQ-CP

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHỤ LỤC HIỆP ĐỊNH KHUNG GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA CUBA VỀ HỢP TÁC VIỆT NAM - CUBA PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT LÚA GẠO TẠI CUBA, GIAI ĐOẠN 2018-2022.

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật điều ước quốc tế ngày 09 tháng 4 năm 2016;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 7739/TTr-BNN-HTQT ngày 26 tháng 10 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt nội dung Phụ lục Hiệp định khung giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Cuba về Hợp tác Việt Nam - Cuba phát triển sản xuất lúa gạo tại Cuba, giai đoạn 2018-2022.

Điều 2. Ủy quyền cho Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thay mặt Chính phủ ký Phụ lục Hiệp định khung nêu trên với đại diện được ủy quyền của Chính phủ Cuba.

Điều 3. Giao Bộ Ngoại giao tiến hành các thủ tục ủy quyền theo quy định./.


Nơi nhận:
- Các đồng chí Thành viên Chính phủ;
- Các Bộ: NNPTNT, NG, XD, TC, TP;
- VPCP: PCN Nguyễn Xuân Thành,
các Vụ: NN, KTTH, TH;
- Lưu: VT, QHQT(3). HT.

TM. CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trần Lưu Quang

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 194/NQ-CP

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu194/NQ-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/11/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 tháng trước
(05/12/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 194/NQ-CP

Lược đồ Nghị quyết 194/NQ-CP 2023 phê duyệt Phụ lục Hiệp định khung phát triển sản xuất lúa gạo tại Cuba


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 194/NQ-CP 2023 phê duyệt Phụ lục Hiệp định khung phát triển sản xuất lúa gạo tại Cuba
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu194/NQ-CP
        Cơ quan ban hànhChính phủ
        Người kýTrần Lưu Quang
        Ngày ban hành20/11/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 tháng trước
        (05/12/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Nghị quyết 194/NQ-CP 2023 phê duyệt Phụ lục Hiệp định khung phát triển sản xuất lúa gạo tại Cuba

              Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 194/NQ-CP 2023 phê duyệt Phụ lục Hiệp định khung phát triển sản xuất lúa gạo tại Cuba

              • 20/11/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực