Nghị quyết 195/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 195/2008/NQ-HĐND quy định mức thu học phí của Trường Đại học Tiền Giang

Nghị quyết 195/2008/NQ-HĐND mức thu học phí trường Đại học Tiền Giang đã được thay thế bởi Nghị quyết 233/2010/NQ-HĐND mức thu học phí Trường Đại học Tiền Giang và được áp dụng kể từ ngày 04/02/2010.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 195/2008/NQ-HĐND mức thu học phí trường Đại học Tiền Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 195/2008/NQ-HĐND

Mỹ Tho, ngày 06 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC THU HỌC PHÍ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 16

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28 tháng 08 năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 70/1998/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc thu và sử dụng học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 54/1998/TTLT-BGD&ĐT-BTC ngày 31 tháng 8 năm 1998 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thu, chi và quản lý học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; Thông tư liên tịch số 16/2006/TTLT/BLĐTBXH-BGDĐT-BTC ngày 20 tháng 11 năm 2006 của liên bộ: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ ưu đãi trong ngành Giáo dục và Đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ;

Qua xem xét dự thảo Nghị quyết kèm theo Tờ trình số 139/TTr-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về mức thu học phí của Trường Đại học Tiền Giang và Báo cáo thẩm tra số 146/BC-BVHXH ngày 24 tháng 11 năm 2008 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức thu học phí của Trường Đại học Tiền Giang với các nội dung như sau:

1. Đối tượng thu và miễn, giảm học phí

a) Đối tượng thu học phí

Học sinh, sinh viên hệ chính quy tập trung đang học tại trường, trừ các đối tượng được miễn, giảm.

b) Đối tượng miễn học phí

- Học sinh, sinh viên là anh hùng lực lượng vũ trang; anh hùng lao động; thương binh;

- Học sinh, sinh viên là con liệt sĩ;

- Học sinh, sinh viên là con của thương binh, con của bệnh binh, con của những người hưởng chính sách như thương binh; con bị dị dạng, dị tật của những người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học;

- Học sinh, sinh viên bị tàn tật và có khó khăn về kinh tế, khả năng lao động bị suy giảm từ 21% trở lên do tàn tật và được Hội đồng giám định y khoa xác nhận;

- Học sinh, sinh viên hệ chính quy tập trung ngành sư phạm khi vào học có cam kết sau khi tốt nghiệp phục vụ trong ngành Giáo dục và đào tạo;

- Học sinh, sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa;

- Học sinh, sinh viên mà gia đình (gia đình, cha, mẹ hoặc người nuôi dưỡng) thuộc diện hộ đói theo quy định hiện hành của Nhà nước, có mức thu nhập quy đổi bình quân đầu người/tháng dưới 13kg gạo.

c) Giảm 50% học phí cho các đối tượng

- Học sinh, sinh viên là con của cán bộ, công nhân viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động được hưởng trợ cấp thường xuyên;

- Học sinh, sinh viên có gia đình (gia đình, cha, mẹ hoặc người nuôi dưỡng) thuộc diện hộ nghèo theo quy định tại Quyết định số 170/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 7 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Về mức thu

TT

Bậc học

Mức thu theo niên chế

Mức thu theo tín chỉ

1

Bậc Đại học

 

48.000 đồng/tín chỉ

2

Bậc Cao đẳng

 

40.000 đồng/tín chỉ

3

Bậc Trung cấp

1.000.000đồng/sv/năm

 

a) Sinh viên Đại học và Cao đẳng: Thu theo tín chỉ;

b) Học sinh Trung cấp chuyên nghiệp: Thu theo niên chế.

3. Quản lý và sử dụng học phí

Thực hiện theo Điều 4 Quyết định số 70/1998/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

4. Thời gian thực hiện: kể từ đầu năm học 2008 - 2009.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn cụ thể và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Giao Ban Văn hóa - Xã hội và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang Khóa VII, kỳ họp thứ 16 thông qua và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Đỗ Tấn Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 195/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu195/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/12/2008
Ngày hiệu lực16/12/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/02/2010
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 195/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 195/2008/NQ-HĐND mức thu học phí trường Đại học Tiền Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 195/2008/NQ-HĐND mức thu học phí trường Đại học Tiền Giang
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu195/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tiền Giang
        Người kýĐỗ Tấn Minh
        Ngày ban hành06/12/2008
        Ngày hiệu lực16/12/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/02/2010
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 195/2008/NQ-HĐND mức thu học phí trường Đại học Tiền Giang

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 195/2008/NQ-HĐND mức thu học phí trường Đại học Tiền Giang