Nghị quyết 195/NQ-HĐND

Nghị quyết 195/NQ-HĐND năm 2019 về Chương trình giám sát năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Nội dung toàn văn Nghị quyết 195/NQ-HĐND 2019 Chương trình giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 195/NQ-HĐND

Quảng Ninh, ngày 30 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT NĂM 2020 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
KHÓA XIII - KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015;

Xét Tờ trình số 447/TTr-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về dự kiến Chương trình giám sát năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận thống nhất của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chương trình giám sát năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh gồm các nội dung sau:

1. Tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2020

a) Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét các báo cáo sau đây:

- Báo cáo công tác 06 tháng năm 2020 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh;

- Các báo cáo 06 tháng năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh: Báo cáo về kinh tế - xã hội; báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng; báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; báo cáo phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; báo cáo việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri;

- Báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Hội đồng nhân dân tỉnh tại Kỳ họp thường lệ cuối năm 2019;

- Báo cáo về việc thi hành pháp luật trong một số lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật;

- Báo cáo khác theo đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

b) Tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Tại Kỳ họp thường lệ cuối năm 2020

a) Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét các báo cáo sau đây:

- Báo cáo công tác năm 2020 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh;

- Các báo cáo năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh: Báo cáo về kinh tế - xã hội; báo cáo về thực hiện ngân sách nhà nước, quyết toán ngân sách nhà nước; báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng; báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; báo cáo phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; báo cáo việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri;

- Báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Hội đồng nhân dân tỉnh tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2020;

- Báo cáo về việc thi hành pháp luật trong một số lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật;

- Báo cáo khác theo đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

b) Tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

3. Giám sát chuyên đề: Việc thực hiện Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết; chỉ đạo điều hòa, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát; tổng hợp, theo dõi đôn đốc giải quyết các kiến nghị giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực, các ban Hội đồng nhân dân tỉnh; hướng dẫn các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong việc thực hiện hoạt động giám sát.

2. Thường trực, các ban, các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh chủ động xây dựng, triển khai các chương trình giám sát năm 2020 thuộc thẩm quyền; phối hợp các cơ quan có liên quan tổ chức giám sát và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh kết quả thực hiện chương trình giám sát.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII, Kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 30 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

 


Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội, Chính phủ (b/c);
- Ban CTĐB của UBTV Quốc hội;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; UBND t
nh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các đại biểu HĐND t
nh khóa XIII;
- Các ban và Văn phòng Tỉnh ủy;
-
Ủy ban MTTQ và các đoàn thể ở tnh;
- Các s
, ban, ngành thuộc tỉnh;
- VP Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND t
nh;
- TT HĐND, UBND các huyện, TX, TP;
- Trung tâm truyền thông tỉnh;
- Lưu: VT, TH1.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Ký

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 195/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu195/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/07/2019
Ngày hiệu lực30/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 195/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 195/NQ-HĐND 2019 Chương trình giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 195/NQ-HĐND 2019 Chương trình giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu195/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
        Người kýNguyễn Xuân Ký
        Ngày ban hành30/07/2019
        Ngày hiệu lực30/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 195/NQ-HĐND 2019 Chương trình giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 195/NQ-HĐND 2019 Chương trình giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh

            • 30/07/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/07/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực