Nghị quyết 195/NQ-HĐND

Nghị quyết 195/NQ-HĐND năm 2015 cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện công trình, dự án năm 2016 do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 195/NQ-HĐND chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa rừng phòng hộ Vĩnh Phúc 2016 2015


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 195/NQ-HĐND

Vĩnh Phúc, ngày 22 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC CHO PHÉP CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ, ĐẤT RỪNG ĐẶC DỤNG ĐỂ THỰC HIỆN CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN NĂM 2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về việc quản lý, sử dụng đất lúa;

Căn cứ Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 28/3/2013 của Chính phủ về việc xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu 2011 - 2015 tỉnh Vĩnh Phúc;

Trên cơ sở Tờ trình số 182/TTr-UBND ngày 23/11/2015 của UBND tỉnh về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2016; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và thảo luận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016 để thực hiện 663 công trình, dự án trên địa bàn tỉnh với tổng diện tích là 1.128,21 ha, trong đó: Đất trồng lúa là 446,74ha; đất rừng phòng hộ là 15,55ha; đất rừng đặc dụng là 43,79ha. (Chi tiết tại Biểu số 02 kèm theo).

Điều 2. Đối với 16 công trình, dự án có sử dụng trên 10ha đất trồng lúa, trên 20ha đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ với tổng diện tích là 1.145,6ha, trong đó: Đất trồng lúa là 600,05ha; đất rừng đặc dụng là 154,15ha, Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc giao UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định. (Chi tiết tại Biểu số 03 kèm theo)

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. HĐND tỉnh giao UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và Đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa XV, kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 12/12/2015 và hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2016./.

 

 

CHỦ TỊCH
Hoàng Thị Thúy Lan

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 195/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu195/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/12/2015
Ngày hiệu lực01/01/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 195/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 195/NQ-HĐND chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa rừng phòng hộ Vĩnh Phúc 2016 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 195/NQ-HĐND chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa rừng phòng hộ Vĩnh Phúc 2016 2015
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu195/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
        Người kýHoàng Thị Thúy Lan
        Ngày ban hành22/12/2015
        Ngày hiệu lực01/01/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 195/NQ-HĐND chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa rừng phòng hộ Vĩnh Phúc 2016 2015

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 195/NQ-HĐND chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa rừng phòng hộ Vĩnh Phúc 2016 2015

            • 22/12/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/01/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực