Nghị quyết 199/2009/NQ-HĐND

Nghị quyết 199/2009/NQ-HĐND Về hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung giai đoạn 2010 - 2015 do tỉnh Phú Thọ ban hành

Nghị quyết 199/2009/NQ-HĐND đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ gia súc gia cầm tập trung Phú Thọ đã được thay thế bởi Nghị quyết 15/2014/NQ-HĐND khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn tỉnh Phú Thọ và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2015.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 199/2009/NQ-HĐND đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ gia súc gia cầm tập trung Phú Thọ


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
 TỈNH PHÚ THỌ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 199/2009/NQ-HĐND

Việt Trì, ngày 16 tháng 12 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ GIẾT MỔ GIA SÚC, GIA CẦM TẬP TRUNG GIAI ĐOẠN 2010 - 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ MƯỜI TÁM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Sau khi xem xét Tờ trình số 3439/TTr-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2009 của ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị ban hành nghị quyết hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung giai đoạn 2009 - 2015; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách, và thảo luận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung giai đoạn 2010 - 2015 như sau:

1. Đối tượng, phạm vi hỗ trợ: Các hộ gia đình, nhóm hộ gia đình, hợp tác xã, doanh nghiệp trong và ngoài nước (gọi tắt là các tổ chức, cá nhân) đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh.

2. Điều kiện được hưởng hỗ trợ: Dự án đầu tư phải đảm bảo đủ các điều kiện sau:

- Phù hợp với quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh thú y theo quy định tại Điều 33 Pháp lệnh Thú y, Điều 46 Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường;

- Công suất giết mổ (số lượng gia súc, đại gia súc, gia cầm/ngày) tối thiểu của một cơ sở phải đạt 1 trong 3 loại vật nuôi quy định cụ thể như sau:

+ Xây dựng tại địa bàn thành phố Việt Trì, thị xã Phú Thọ: Gia cầm 500 con/ngày; gia súc 100 con/ngày; đại gia súc 40 con/ngày.

+ Xây dựng tại địa bàn các huyện Đoan Hùng, Hạ Hòa, Phù Ninh, Lâm Thao, Cẩm Khê, Thanh Ba, Tam Nông, Thanh Thủy: Gia cầm 300 con/ngày; gia súc 70 con/ngày; đại gia súc 30 con/ngày.

+ Xây dựng tại địa bàn các huyện Thanh Sơn, Tân Sơn, Yên Lập: Gia cầm 200 con/ngày; gia súc 50 con/ngày; đại gia súc 20 con/ngày.

3. Nội dung hỗ trợ đầu tư: Dự án đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung được hưởng các hỗ trợ đầucủa Nhà nước và của tỉnh theo quy định của pháp luật hiện hành. Ngoài ra được hỗ trợ cụ thể như sau:

a) Về đất đai:

- Đối với nhà đầu tư là các tổ chức, cá nhân (trừ Hợp tác xã giết mổ gia súc, gia cầm) được hỗ trợ 10% tiền thuê đất trên diện tích đất xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung.

- Đối với Hợp tác xã giết mổ gia súc, gia cầm được giao đất không thu tiền sử dụng đất trên diện tích đất xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung.

b) Về vốn: Được hỗ trợ 50% lãi suất vốn vay với thời gian không quá 2 năm kể từ khi nhận được khoản vay lần đầu để đầu tư xây dựng, mua sắm thiết bị cho cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung; số tiền vay được hỗ trợ lãi xuất không vượt quá 70% giá trị đầu tư. Mức hỗ trợ lãi suất vốn vay tối đa không vượt quá 500 triệu đồng/dự án.

c) Về cơ sở hạ tầng: Hỗ trợ 1 lần 30% kinh phí đầu tư hạng mục xử lý môi trường, nhưng tối đa không quá 50 triệu đồng/dự án.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

- Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết.

- Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát, kiểm tra thực hiện nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khoá XVI, kỳ họp thứ mười tám thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2009.

 

 

CHỦ TỊCH
Ngô Đức Vượng

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 199/2009/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu199/2009/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/12/2009
Ngày hiệu lực21/12/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/03/2016
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 199/2009/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 199/2009/NQ-HĐND đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ gia súc gia cầm tập trung Phú Thọ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 199/2009/NQ-HĐND đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ gia súc gia cầm tập trung Phú Thọ
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu199/2009/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Thọ
        Người kýNgô Đức Vượng
        Ngày ban hành16/12/2009
        Ngày hiệu lực21/12/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/03/2016
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 199/2009/NQ-HĐND đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ gia súc gia cầm tập trung Phú Thọ

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 199/2009/NQ-HĐND đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ gia súc gia cầm tập trung Phú Thọ