Nghị quyết 20/2002/NQ-HĐND

Nghị quyết 20/2002/NQ-HĐND về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp từ năm 2002 cho hộ nghèo theo quy định chuẩn hộ nghèo của tỉnh Bình Dương

Nội dung toàn văn Nghị quyết 20/2002/NQ-HĐND miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp từ 2002 cho hộ nghèo Bình Dương


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2002/NQ-HĐND

Bình Dương, Ngày 6 tháng 2 năm 2002

 

HỘI ĐỔNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG
KHÓA VI - KỲ HỌP THỨ 6

(Từ ngày 23 tháng 01 đến ngày 25 tháng 01 năm 2002)

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC MIỄN THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TỪ NĂM 2002 CHO HỘ NGHÈO THEO QUI ĐỊNH CHUẨN HỘ NGHÈO CỦA TỈNH.

HỘI ĐỔNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG

Căn cứ Luật tổ chức HĐND-UBND ( sửa đổi ) do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa IX thông qua ngày 21/6/1994.

Căn cứ tờ trình số 233/UB.KTTH ngày 21/01/2002 của ủy ban nhân dân tỉnh và ý kiến của cấc đại biểu HĐND tỉnh

QUYẾT NGHỊ

Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận việc miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp từ năm 2002 cho các hộ được xác định là hộ nghèo theo quy định chuẩn hộ nghèo của tỉnh theo tờ trình số 233/UB.KTTH ngày 21/01/2002 của ủy ban nhân dân tỉnh

Giao cho ủy ban nhân dân tính qui định cụ thể việc miễn thuế nông nghiệp cho hộ nghèo của tỉnh theo đứng Quyết định số 199/2001/QĐ-TTg ngày 28/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ và tổ chức triển khai theo dõi kiểm tra việc thực hiện theo thẩm quyền.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Bình Dương khóa VI thông qua tại kỳ họp thứ 6 ngày 25 tháng 01 năm 2002.

 

 

TM.HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Minh Đức

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 20/2002/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu20/2002/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/02/2002
Ngày hiệu lực25/01/2002
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 20/2002/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 20/2002/NQ-HĐND miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp từ 2002 cho hộ nghèo Bình Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 20/2002/NQ-HĐND miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp từ 2002 cho hộ nghèo Bình Dương
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu20/2002/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
        Người kýNguyễn Minh Đức
        Ngày ban hành06/02/2002
        Ngày hiệu lực25/01/2002
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 20/2002/NQ-HĐND miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp từ 2002 cho hộ nghèo Bình Dương

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 20/2002/NQ-HĐND miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp từ 2002 cho hộ nghèo Bình Dương

           • 06/02/2002

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/01/2002

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực