Nghị quyết 20/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết số 20/2007/NQ-HĐND về việc tình hình thực hiện ngân sách quận năm 2007, dự toán ngân sách năm 2008 do Hội đồng nhân dân quận Tân Bình ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 20/2007/NQ-HĐND tình hình thực hiện ngân sách quận năm 2007, dự toán ngân sách năm 2008 quận Tân Bình


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
QUẬN TÂN BÌNH
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2007/NQ-HĐND

Tân Bình, ngày 21 tháng 12 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGÂN SÁCH QUẬN NĂM 2007, DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2008

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Quyết định số 137/2007/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2008 cho quận Tân Bình;
Sau khi xem xét Báo cáo của Ủy ban nhân dân quận về tình hình thực hiện ngân sách năm 2007 và dự toán ngân sách năm 2008; Báo cáo thẩm định số 40/BC-KTXH ngày 13 tháng 12 năm 2007 của Ban Kinh tế - Xã hội; ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân quận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Về thực hiện ngân sách quận 2007

Căn cứ Nghị quyết số 158/2006/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2006 của Hội đồng nhân dân quận về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2007. Hội đồng nhân dân quận ghi nhận các kết quả của Ủy ban nhân dân quận đã có nhiều nỗ lực trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2007. Thu vượt dự toán, đảm bảo nhiệm vụ chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên... Trong điều hành ngân sách có thường xuyên kiểm tra việc thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng, ngăn ngừa tiêu cực trong sử dụng ngân sách.

1. Thông qua thu ngân sách năm 2007:

- Tổng thu ngân sách nhà nước: 732,410 tỷ đồng, đạt 105,96% dự toán (691,2 tỷ đồng).

- Tổng thu ngân sách quận: 249,808 tỷ đồng, đạt 122,26% dự toán (204,320 tỷ đồng) chưa tính số thu kết dư ngân sách năm 2006 chuyển sang là 129,770 tỷ đồng.

Trong đó: Thuế giá trị gia tăng: 269,408 tỷ đồng; Thuế tiêu thụ đặc biệt: 4,453 tỷ đồng; Thuế thu nhập cao: 5,280 tỷ đồng; Tiền thuê đất: 13 tỷ đồng; Thuế chuyển quyền sử dụng đất: 24 tỷ đồng.

2. Thông qua chi ngân sách địa phương năm 2007:

Tổng chi ngân sách địa phương 260,319 tỷ đồng đạt 129,66% dự toán thành phố (204,320 tỷ đồng) và đạt 104,84% so với Nghị quyết Hội đồng nhân dân quận (252,690 tỷ đồng).

Trong đó:

+ Chi đầu tư phát triển: 36,852 tỷ đồng.

+ Chi thường xuyên: 223,467 tỷ đồng.

3. Dự kiến kết dư ngân sách quận năm 2007:  101,84 tỷ đồng; chuyển sang năm 2008 tiếp tục sử dụng.

Bao gồm:

+ Chi bổ sung các công trình thành phố phân cấp: 20 tỷ đồng;

+ Chi đầu tư xây dựng cơ bản các công trình và bổ sung duy tu thoát nước của Ủy ban nhân dân 15 phường: 15 tỷ đồng;

+ Dự kiến chi chênh lệch lương theo Nghị định số 166/2007/NĐ-CP: 9,5 tỷ đồng;

+ Chi đền bù, di dời các hộ thương nhân liên quan dự án xây dựng Trung tâm Thương mại chợ Tân Bình: 30 tỷ đồng;

+ Tồn kinh phí dịch cúm gia cầm chi tiền năm 2007: 0,187 tỷ đồng;

+ Di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm: 0,171 tỷ đồng;

+ Cân đối bổ sung các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội: 26,928 tỷ đồng;

+ Chi hỗ trợ kinh phí quà tết Mậu Tý: 150.000đ/1 người hưởng lương từ ngân sách nhà nước, người diện chính sách.

+ Chi hỗ trợ mua 5 xe chuyên dùng của Công an phường.

Điều 2. Thông qua dự toán ngân sách nhà nước năm 2008, như sau:

1. Về thu:

- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 920,500 tỷ đồng; tăng 33,17% so với dự toán năm 2007. (Phụ lục đính kèm)

- Tổng thu ngân sách quận: 264,470 tỷ đồng; tăng 29,44% so với dự toán năm 2007. (phụ lục đính kèm)

2. Về chi:

- Tổng chi ngân sách địa phương: 272,694 tỷ đồng.

Trong đó:

- Chi đầu tư phát triển: 50,304 tỷ đồng.

- Chi sự nghiệp kinh tế: 41,654 tỷ đồng.

- Chi sự nghiệp GD - ĐT: 90,495 tỷ đồng.

- Chi sự nghiệp Y tế: 15,251 tỷ đồng.

- Dự phòng ngân sách: 6,014 tỷ đồng.

Phân bổ dự toán chi thường xuyên từ ngân sách quận cho từng cơ quan, ban ngành (Kèm phụ lục).

Điều 3. Trong quá trình điều hành thực hiện ngân sách, Hội đồng nhân dân quận lưu ý Ủy ban nhân dân quận các vấn đề sau:

- Căn cứ vào Nghị quyết này, Ủy ban nhân dân quận giao nhiệm vụ thu - chi ngân sách cho từng cơ quan, ban, ngành và 15 phường theo đúng quy định.

- Tăng cường các giải pháp thực hiện thu đạt và vượt kế hoạch đảm bảo cân đối chi theo dự toán và thu đúng, thu đủ, thu kịp thời theo quy định của pháp luật; tập trung xử lý những khoản nợ đọng thuế thực hiện tốt công tác quyết toán thuế.

- Đảm bảo sử dụng quỹ dự phòng và kết dư ngân sách đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Điều 4. Giám sát việc thực hiện dự toán và phân bổ ngân sách nhà nước năm 2008.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân quận, Ban Kinh tế - Xã hội, Ban Pháp chế, các Tổ đại biểu và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân quận tăng cường giám sát việc thực hiện ngân sách năm 2008 trên các lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận Tân Bình khóa IX, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 21 tháng 12 năm 2007./.

 

 

CHỦ TỊCH
Võ Văn Luận

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 20/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu20/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/12/2007
Ngày hiệu lực28/12/2007
Ngày công báo15/01/2008
Số công báoSố 13
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 20/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 20/2007/NQ-HĐND tình hình thực hiện ngân sách quận năm 2007, dự toán ngân sách năm 2008 quận Tân Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 20/2007/NQ-HĐND tình hình thực hiện ngân sách quận năm 2007, dự toán ngân sách năm 2008 quận Tân Bình
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu20/2007/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýVõ Văn Luận
        Ngày ban hành21/12/2007
        Ngày hiệu lực28/12/2007
        Ngày công báo15/01/2008
        Số công báoSố 13
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 20/2007/NQ-HĐND tình hình thực hiện ngân sách quận năm 2007, dự toán ngân sách năm 2008 quận Tân Bình

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 20/2007/NQ-HĐND tình hình thực hiện ngân sách quận năm 2007, dự toán ngân sách năm 2008 quận Tân Bình

           • 21/12/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/01/2008

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/12/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực