Nghị quyết 20/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 20/2008/NQ-HĐND về đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm do tỉnh Khánh Hòa ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 20/2008/NQ-HĐND đặt tên đường Cam Đức Cam Lâm Khánh Hòa


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2008/NQ-HĐND

Nha Trang, ngày 09 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐẶT TÊN ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN CAM ĐỨC, HUYỆN CAM LÂM

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
KHÓA IV - KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

Căn cứ Thông tư số 91/2005/NĐ-CP">36/2006/TT-BVHTT ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

Sau khi xem xét Tờ trình số 7438/TTr-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà, về Đề án đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm; Báo cáo thẩm tra số 52/BC-BVHXH ngày 05 tháng 12 năm 2008 của Ban Văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Đề án đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm gồm 59 con đường sau đây:

STT

Tên đường

Điểm đầu

Điểm cuối

1

Ngô Quyền

Đường K13

Đường K2

2

Đinh Tiên Hoàng

Đường K13

Cầu Nam Hải

3

Lê Đại Hành

Đường K 13

Đường K9

4

Lý Thái Tổ

Đường K13

Trung tâm Thương mại

5

Trần Hưng Đạo

Đường K 13

Đường K9

6

Lê Lai

Quốc lộ I

Đầm Thủy Triều

7

Lê Lợi

Đường K13

Cầu Cam Đức

8

Hàm Nghi

Đường K13

Đường D3

9

A.Yersin

Đường K13

Đường D1

10

Ngô Gia Tự

Quốc lộ I

Nhà ông Phương

11

Cách mạng tháng 8

Đường N4

Đường N1

12

Điện Biên Phủ

Đường K0

Đường N4

13

Trường Chinh

(Đầu Thị trấn) K0

Cuối Thị trấn

14

Lê Hồng Phong

Đường K0

Đường N4

15

Nguyễn Thị Minh Khai

Đường K0

Đường N3

16

Hà Huy Tập

Đường K13

Đường N3

17

Lê Duẩn

Đường K0

Ngã 3 Đường D3

18

Huỳnh Thúc Kháng

(Ngã 5 Thị trấn) K2

Đường D3

19

Phạm Văn Đồng

Đường K0

Đường D3

20

Võ Văn Kiệt

Đường K9

Đường N1

21

Phạm Hùng

Đường N1

Đường D3

22

Nguyễn Chí Thanh

Đường N1

Đường N3

23

Nguyễn Văn Linh

Đường N1

Đường N3

24

Tố Hữu

Đường N3

Đường K9

25

Tôn Đức Thắng

Đường N1

Ngã 3 Đường D1

26

Cù Chính Lan

Đường K3

Đường N4

27

Nguyễn Thị Định

Quốc lộ I

Mương Tân Hải

28

Hoàng Văn Thái

Quốc lộ I

Nhà ông Giỏi

29

Hoàng Quốc Việt

Giáp Quốc lộ I

Nhà ông Lợi

30

Trần Đại Nghĩa

Quốc lộ I

Nhà nguyện

31

Nguyễn Văn Trỗi

Quốc lộ I

Nhà ông Hót

32

Nguyễn Viết Xuân

Quốc lộ I

Nhà ông Đinh

33

Lê Thị Hồng Gấm

Quốc lộ I

Nhà ông An

34

Tô Văn Ơn

Quốc lộ I

Nhà ông Liêm

35

Nguyễn Thái Bình

Quốc lộ I

Nhà thầy Cẩm

36

Hải Thượng Lãn Ông

Quốc lộ I

Nhà ông Vấn

37

Nguyễn Trãi

Quốc lộ I

Đường Đại Hàn

38

Nguyễn Du

Quốc lộ I

Đường Đại Hàn

39

Nguyễn Khuyến

Quốc lộ I

Nhà ông Kiều

40

Trần Tế Xương

Quốc lộ I

Nhà ông Khương

41

Bà Huyện Thanh Quan

Đường số 10 - Hoà Yên

Nhà ông Phụng

42

Hồ Xuân Hương

Quốc lộ I

Nhà ông Về

43

Đào Duy Anh

Quốc lộ I

Nhà ông Liên

44

Ngô Tất Tố

Quốc lộ I

Mương thủy lợi

45

Trương Vĩnh Ký

Quốc lộ I

Nhà bà Thu

46

Tản Đà

Quốc lộ I

Nhà bà Hương

47

Xuân Diệu

Quốc lộ I

Nhà ông Tuấn

48

Văn Cao

Quốc lộ I

Nhà ông Tân

49

Lưu Hữu Phước

Quốc lộ I

Nhà bà Minh

50

Phan Đình Phùng

Đường nhà ông Phối

Thôn Tân Lập - Cam Thành Bắc

51

Cao Thắng

Đường nhà thờ Hoà Nghĩa

Đường số 6 Nghĩa Nam

52

Nguyễn Khanh

Đường nhà thờ Hoà Nghĩa

Đường số 6 Nghĩa Nam

53

Nguyễn Thiện Thuật

Đường nhà ông Phối

Đường sau nhà thờ Hoà Nghĩa

54

Trần Quý Cáp

Đường chợ số 10 Nghĩa Bắc

Đường số 6 Nghĩa Đông

55

Phạm Chánh

Đường chợ số 10 Yên Hoà

Đường nhà thờ Hoà Yên

56

Hoàng Văn Thụ

Đường nhà ông Phối

Đường số 6 Nghĩa Đông

57

Võ Thị Sáu

Đường nhà Quốc Lâm

Đường số 6 Nghĩa Đông

58

Lê Văn Tám

Đường nhà ông Phối

Đường số 3 Tân Hoà

59

Lý Tự Trọng

Đường nhà ông Phối

Đường số 10 Yên Hoà

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo việc đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này trên các lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi trách nhiệm được phân công.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IV, kỳ họp thứ 11 thông qua./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần An Khánh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 20/2008/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 20/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 09/12/2008
Ngày hiệu lực 19/12/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 20/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 20/2008/NQ-HĐND đặt tên đường Cam Đức Cam Lâm Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 20/2008/NQ-HĐND đặt tên đường Cam Đức Cam Lâm Khánh Hòa
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 20/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Khánh Hòa
Người ký Trần An Khánh
Ngày ban hành 09/12/2008
Ngày hiệu lực 19/12/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 17 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 20/2008/NQ-HĐND đặt tên đường Cam Đức Cam Lâm Khánh Hòa

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 20/2008/NQ-HĐND đặt tên đường Cam Đức Cam Lâm Khánh Hòa

  • 09/12/2008

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 19/12/2008

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực