Nghị quyết 20/2009/NQ-HĐND

Nghị quyết 20/2009/NQ-HĐND về đặt tên và điều chỉnh tên đường, phố, công trình công cộng tại thị xã Quảng Trị do tỉnh Quảng Trị ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 20/2009/NQ-HĐND đặt tên điều chỉnh tên đường phố công trình công cộng tại thị xã Quảng Trị


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2009/NQ-HĐND

Đông Hà, ngày 30 tháng 07 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐẶT TÊN ĐƯỜNG TẠI THỊ TRẤN ÁI TỬ, HUYỆN TRIỆU PHONG VÀ ĐẶT TÊN, ĐIỀU CHỈNH TÊN ĐƯỜNG, PHỐ, CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG TẠI THỊ XÃ QUẢNG TRỊ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
KHÓA V, KỲ HỌP THỨ 18

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc Đặt tên, đổi tên đường phố và công trình công cộng;

Căn cứ Quyết định số 36/2005/QĐ-BGTVT ngày 21 tháng 7 năm 2005 của Bộ Giao thông- Vận tải Quy định về việc Đặt tên hoặc số hiệu đường phố;

Căn cứ Thông tư số 91/2005/NĐ-CP">36/2006/TT-BVHTT ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Văn hóa- Thông tin về Hướng dẫn thực hiện một số điều của quy chế đặt tên, đổi tên đường phố và công trình công cộng;

Sau khi xem xét các Tờ trình của UBND tỉnh số 1933/TTr-UBND ngày 16/7/2009 kèm theo Đề án "Đặt tên và điều chỉnh tên đường, phố, công trình công cộng thị xã Quảng Trị" và Tờ trình số 1934/TTr-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2009 kèm theo Đề án "Đặt tên đường, phố thị trấn Ái Tử huyện Triệu Phong"; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa- Xã hội và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh khóa V,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc đặt tên và điều chỉnh tên đường, phố, công trình công cộng tại thị xã Quảng Trị và tại thị trấn Ái Tử huyện Triệu Phong như sau:

1. Tại thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong gồm các tên đường:

Lê Duẩn, Hai Bà Trưng, Đinh Tiên Hoàng, Lý Thái Tổ, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Du, Đặng Dung, Nguyễn Huệ, Lê Lợi, Nguyễn Hoàng, Nguyễn Trãi, Huyền Trân Công Chúa, Lý Thường Kiệt, Đoàn Khuê, Hồng Chương, Trần Hữu Dực, Trần Quỳnh, Đặng Thí, Nguyễn Hữu Khiếu, Nguyễn Quang Xá, Hoàng Thị Ái, Lê Thế Tiết, Đoàn Bá Thừa, Đoàn Lân, Lê Hữu Trữ, Nguyễn Văn Giáo, Văn Kiếm, Đặng Dân, Nguyễn Thị Lý, Trần Công Tiện, Phan Văn Dạt, Nguyễn Hữu Thận, Lê Văn Kinh.

2. Tại thị xã Quảng Trị:

- Những tên đường đã xây dựng: Đinh Tiên Hoàng, Lê Lai, Bùi Dục Tài, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Hữu Thận, Đào Duy Từ, Nguyễn Du, Minh Mạng Nguyễn Đình Chiểu, Yết Kiêu, Nguyễn Trường Tộ, Lê Thế Tiết, Nguyễn Viết Xuân;

- Những tên đường đã quy hoạch, chuẩn bị xây dựng: Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Hoàng, Cao Bá Quát, Hoàng Hoa Thám, Lê Thế Hiệu, Trần Hữu Dực, Nguyễn Đình Cương;

- Tên công trình công cộng: Quảng trường ở giữa Tháp chuông và bờ sông Thạch Hãn là Quảng trường Giải phóng;

- Điều chỉnh tên 02 đường: Đường Trần Hưng Đạo thay cho đường nhánh Ngô Quyền; đường Ngô Quyền (Nối dài) thay cho đường Bùi Thị Xuân;

- Điều chỉnh tên đường Hữu Nghị thành phố Hữu Nghị; đường Thành Công thành phố Thành Công.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao UBND tỉnh chỉ đạo UBND thị xã Quảng Trị, UBND huyện Triệu Phong tổ chức đặt, đổi tên và gắn biển tên cho các tuyến đường, phố, công trình công cộng tại địa bàn thị xã Quảng Trị và thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong theo các tên đường, phố, công trình công cộng mà HĐND tỉnh đã thông qua.

Giao Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐNĐ tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh phối hợp với UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết đã được HĐND tỉnh khóa V, kỳ họp thứ 18 thông qua ngày 30 tháng 7 năm 2009./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Hữu Phúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 20/2009/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 20/2009/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 30/07/2009
Ngày hiệu lực 09/08/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 20/2009/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 20/2009/NQ-HĐND đặt tên điều chỉnh tên đường phố công trình công cộng tại thị xã Quảng Trị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 20/2009/NQ-HĐND đặt tên điều chỉnh tên đường phố công trình công cộng tại thị xã Quảng Trị
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 20/2009/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Quảng Trị
Người ký Lê Hữu Phúc
Ngày ban hành 30/07/2009
Ngày hiệu lực 09/08/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 12 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 20/2009/NQ-HĐND đặt tên điều chỉnh tên đường phố công trình công cộng tại thị xã Quảng Trị

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 20/2009/NQ-HĐND đặt tên điều chỉnh tên đường phố công trình công cộng tại thị xã Quảng Trị