Nghị quyết 20/2010/NQ-HĐND

Nghị quyết 20/2010/NQ-HĐND quy định chế độ khuyến khích, thu hút đối với bác sĩ tự nguyện tham gia làm việc tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh An Giang

Nội dung toàn văn Nghị quyết 20/2010/NQ-HĐND chế độ thu hút bác sĩ tự nguyện làm việc Trung tâm Chữa bệnh An Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2010/NQ-HĐND

Long Xuyên, ngày 09 tháng 12 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ KHUYẾN KHÍCH, THU HÚT ĐỐI VỚI BÁC SĨ TỰ NGUYỆN THAM GIA LÀM VIỆC TẠI TRUNG TÂM CHỮA BỆNH – GIÁO DỤC – LAO ĐỘNG XÃ HỘI TỈNH AN GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
KHÓA VII KỲ HỌP THỨ 17

(Từ ngày 07 đến ngày 09/12/2010)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định 114/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 13/2007/TTLT/BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 20 tháng 8 năm 2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy;

Sau khi xem xét Tờ trình số 87/TTr-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chế độ khuyến khích, thu hút đối với bác sĩ tự nguyện tham gia công tác tại Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội tỉnh An Giang; báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chế độ khuyến khích, thu hút đối với bác sĩ tự nguyện tham gia công tác tại Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội tỉnh An Giang, với các nội dung như sau:

1. Đối tượng được hưởng chế độ khuyến khích, thu hút:

a) Bác sĩ đang công tác tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp trong và ngoài tỉnh tự nguyện xin chuyển đến làm việc lâu dài tại Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội tỉnh An Giang.

b) Bác sĩ mới tốt nghiệp (kể cả trong và ngoài tỉnh) tự nguyện làm việc lâu dài tại Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội tỉnh An Giang.

2. Điều kiện được hưởng chế độ khuyến khích, thu hút:

a) Có đơn tự nguyện tham gia làm việc tại tại Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội tỉnh An Giang và được cấp thẩm quyền chấp thuận.

b) Phải có cam kết phục vụ lâu dài tại Trung tâm (tối thiểu đủ 60 tháng).

3. Chế độ khuyến khích, thu hút của địa phương:

a) Nếu là Bác sĩ mới tốt nghiệp như điểm b khoản 1 thì được ưu tiên xét tuyển và trong thời gian tập sự được hưởng 100% tiền lương bậc khởi điểm của ngạch Bác sĩ.

b) Chế độ hỗ trợ một lần:

Đối tượng được quy định tại khoản 1 nêu trên được hưởng chế độ hỗ trợ một lần là 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng) sau khi nhận được Quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Nếu chưa hết thời gian phục vụ theo cam kết, đương sự thôi việc hoặc chuyển công tác ra khỏi Trung tâm mà chưa được cấp thẩm quyền (là cấp duyệt cho hưởng chế độ) cho phép thì phải hoàn trả toàn bộ khoản trợ cấp một lần.

c) Chế độ phụ cấp thường xuyên:

- Chế độ phụ cấp thu hút đặc thù được hưởng bằng mức 1,5 lần tiền lương tối thiểu (đã hưởng mức phụ cấp này thì không được hưởng mức 800.000 đồng/người/tháng theo Quyết định số 545/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang).

- Ngoài ra, các đối tượng tại khoản 1 còn được hưởng các chế độ phụ cấp ưu đãi y tế thường xuyên khác (nếu có) do Trung ương quy định thực hiện chung trong toàn quốc.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Ban Văn hóa – Xã hội giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII kỳ họp thứ 17 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2010 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
- Vụ 4 - Văn phòng Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Website Chính phủ;
- TT. TU, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Các vị đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Văn phòng: TU, Đoàn ĐBQH & HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- TT. HĐND, UBND các huyện, thị, thành;
- Báo AG, Đài PTTH AG, Phân xã AG, Website tỉnh;
- Lưu: VT, P.CTHĐND-LD.

CHỦ TỊCH

Võ Thanh Khiết

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 20/2010/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu20/2010/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/12/2010
Ngày hiệu lực19/12/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 tháng trước
(08/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 20/2010/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 20/2010/NQ-HĐND chế độ thu hút bác sĩ tự nguyện làm việc Trung tâm Chữa bệnh An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 20/2010/NQ-HĐND chế độ thu hút bác sĩ tự nguyện làm việc Trung tâm Chữa bệnh An Giang
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu20/2010/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýVõ Thanh Khiết
        Ngày ban hành09/12/2010
        Ngày hiệu lực19/12/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 tháng trước
        (08/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 20/2010/NQ-HĐND chế độ thu hút bác sĩ tự nguyện làm việc Trung tâm Chữa bệnh An Giang

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 20/2010/NQ-HĐND chế độ thu hút bác sĩ tự nguyện làm việc Trung tâm Chữa bệnh An Giang

            • 09/12/2010

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/12/2010

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực