Nghị quyết 20/2011/NQ-HĐND

Nghị quyết 20/2011/NQ-HĐND phê duyệt đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2011 - 2015 do tỉnh Ninh Thuận ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 20/2011/NQ-HĐND phổ cập giáo dục mầm non trẻ năm tuổi Ninh Thuận


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2011/NQ-HĐND

Ninh Thuận, ngày 16 tháng 8 năm 2011

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN PHỔ CẬP GIÁO DỤC MẦM NON CHO TRẺ EM NĂM TUỔI TỈNH NINH THUẬN GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN
KHOÁ IX KỲ HỌP THỨ 2

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Giáo dục năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2009;

Xét Tờ trình số 66/TTr-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận phê duyệt Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2011 - 2015;

Sau khi nghe Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội và ý kiến đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2011 - 2015 gồm những nội dung chủ yếu sau:

1. Mục tiêu:

- Củng cố, mở rộng mạng lưới trường, lớp đảm bảo đến năm 2015, có 95% số trẻ em năm tuổi được học 2 buổi/ngày;

- Bảo đảm 100% giáo viên dạy trẻ em năm tuổi đạt chuẩn trình độ đào tạo vào năm 2011, phấn đấu đến 2015 có 50% giáo viên đạt trình độ từ cao đẳng sư phạm mầm non trở lên, 80% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp mức độ khá;

- Đưa số xã, phường, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi từ 55% năm 2012 lên 85% năm 2014 và 100% năm 2015.

2. Kế hoạch thực hiện:

- Giai đoạn 2011 - 2012: huy động từ 90 - 95% trẻ năm tuổi ở mọi vùng đến lớp; tập trung vào đối tượng trẻ em dân tộc thiểu số chưa được đến trường (13,1%) ở vùng khó khăn để bảo đảm 80% trẻ được học 2 buổi/ngày; vùng nông thôn huy động đạt 90% số trẻ mẫu giáo năm tuổi thực hiện phổ cập; xây dựng mới 203 phòng học cho lớp mầm non năm tuổi ở các xã khó khăn, các xã vùng sâu, vùng xa, các xã đồng bào dân tộc thiểu số và vùng nông thôn;

- Giai đoạn 2013 - 2015: tiếp tục tập trung vào đối tượng trẻ em vùng khó khăn, vùng nông thôn để huy động đạt 100% số trẻ mầm non năm tuổi thực hiện phổ cập; thực hiện xây mới 203 phòng học còn thiếu, 150 phòng học tăng thêm giai đoạn 2.

3. Tổng kinh phí thực hiện: 530.240 triệu đồng (năm trăm ba mươi tỷ, hai trăm bốn mươi triệu đồng), trong đó:

- Ngân sách địa phương 25.000 triệu đồng (hai mươi lăm tỷ đồng);

- Ngân sách Trung ương 410.940 triệu đồng (bốn trăm mười tỷ, chín trăm bốn mươi triệu đồng);

- Ngân sách khác (các nguồn xã hội hoá, gồm: tài trợ cộng đồng, tài trợ từ các thành phần kinh tế, thu học phí) 94.300 triệu đồng (chín mươi bốn tỷ, ba trăm triệu đồng).

4. Hàng năm tùy vào khả năng ngân sách của địa phương và hỗ trợ của Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh cho phù hợp để triển khai thực hiện Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2011 - 2015 đạt hiệu quả.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy định pháp luật.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận khoá IX, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 10 tháng 8 năm 2011 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Chamaléa Bốc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 20/2011/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu20/2011/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/08/2011
Ngày hiệu lực20/08/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 20/2011/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 20/2011/NQ-HĐND phổ cập giáo dục mầm non trẻ năm tuổi Ninh Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 20/2011/NQ-HĐND phổ cập giáo dục mầm non trẻ năm tuổi Ninh Thuận
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu20/2011/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
        Người kýChamaléa Bốc
        Ngày ban hành16/08/2011
        Ngày hiệu lực20/08/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 20/2011/NQ-HĐND phổ cập giáo dục mầm non trẻ năm tuổi Ninh Thuận

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 20/2011/NQ-HĐND phổ cập giáo dục mầm non trẻ năm tuổi Ninh Thuận

            • 16/08/2011

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/08/2011

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực