Nghị quyết 20/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết 20/2013/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2012

Nội dung toàn văn Nghị quyết 20/2013/NQ-HĐND quyết toán ngân sách nhà nước Quảng Trị năm 2012


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2013/NQ-HĐND

Quảng Trị, ngày 11 tháng 12 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỈNH QUẢNG TRỊ NĂM 2012

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Xét Tờ trình số 4024/TTr-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2013 của UBND tỉnh về việc đề nghị phê chuẩn Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2012 với các nội dung như sau:

I. TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC: 7.122.775.019.591 đồng.

Trong đó ngân sách địa phương được hưởng: 6.520.123.108.507 đồng.

1. Thu ngân sách trên địa bàn: 1.578.191.221.001 đồng.

a) Thu nội địa: 1.011.650.186.569 đồng. Trong đó ngân sách địa phương được hưởng: 975.539.309.917 đồng.

b) Thu thuế xuất nhập khẩu và thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu: 6.402.369.574 đồng.

c) Thu thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu: 560.138.664.858 đồng.

2. Thu vay Chương trình kiên cố hoá kênh mương cấp 2 và giao thông nông thôn: 40.000.000.000 đồng.

3. Thu chuyển nguồn năm trước sang năm sau: 884.633.596.712 đồng.

4. Thu sự nghiệp quản lý qua ngân sách nhà nước: 297.955.840.615 đồng. Trong đó:

a) Thu xổ số: 30.261.215.283 đồng.

b) Các khoản thực hiện ghi thu - ghi chi: 267.694.625.332 đồng.

5. Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 3.771.150.222.269 đồng. Trong đó:

a) Bổ sung cân đối: 1.598.430.000.000 đồng.

b) Bổ sung chương trình mục tiêu, dự án: 1.054.625.000.000 đồng.

c) Bổ sung một số chính sách mới: 156.586.000.000 đồng. d) Bổ sung có mục tiêu thực hiện cải cách tiền lương: 283.830.000.000 đồng. e) Bổ sung ngoài kế hoạch: 630.518.539.000 đồng. f) Bổ sung có mục tiêu bằng vốn viện trợ không hoàn lại: 1.466.688.752 đồng. g) Bổ sung vốn thiết bị nước ngoài: 45.693.994.517 đồng.

6. Thu chuyển nhiệm vụ và bổ sung từ kết dư: 529.046.738.994 đồng. Trong đó:

a) Thu bổ sung từ kết dư năm 2011 khối tỉnh: 381.873.539.042 đồng. b) Thu bổ sung từ kết dư năm 2011 khối huyện, xã: 147.173.199.952 đồng.

7. Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên: 21.797.400.000 đồng.

II. TỔNG CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC: 6.047.583.262.891 đồng.

1. Các khoản chi trong cân đối ngân sách địa phương: 3.632.102.320.199 đồng.

a) Chi đầu tư phát triển: 526.457.638.897 đồng.

b) Chi thường xuyên: 3.104.644.681.302 đồng.

c) Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.000.000.000 đồng.

2. Chi Chương trình kiên cố hoá kênh mương cấp 2 và giao thông nông thôn: 41.409.071.400 đồng.

3. Chi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia và một số nhiệm vụ khác: 1.545.185.058.154 đồng.

4. Chi sự nghiệp để lại quản lý qua ngân sách nhà nước: 285.897.164.332 đồng. Trong đó:

a) Chi từ nguồn thu xổ số: 18.202.539.000 đồng.

b) Các khoản thực hiện ghi thu - ghi chi: 267.694.625.332 đồng.

5. Ghi chi viện trợ: 1.466.688.752 đồng.

6. Chi chuyển nguồn sang năm sau: 519.725.560.054 đồng.

7. Chi nộp trả ngân sách cấp trên: 21.797.400.000 đồng.

III. CHÊNH LỆCH THU - CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG: 472.539.845.616 đồng.

Trong đó:

1. Ngân sách cấp tỉnh: 345.973.508.865 đồng.

2. Ngân sách cấp huyện: 94.716.503.808 đồng.

3. Ngân sách cấp xã: 31.849.832.943 đồng.

Điều 2. Giao UBND công khai quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2012 và báo cáo Bộ Tài chính theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2013.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Hữu Phúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 20/2013/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu20/2013/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/12/2013
Ngày hiệu lực21/12/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 20/2013/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 20/2013/NQ-HĐND quyết toán ngân sách nhà nước Quảng Trị năm 2012


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 20/2013/NQ-HĐND quyết toán ngân sách nhà nước Quảng Trị năm 2012
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu20/2013/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
        Người kýLê Hữu Phúc
        Ngày ban hành11/12/2013
        Ngày hiệu lực21/12/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 20/2013/NQ-HĐND quyết toán ngân sách nhà nước Quảng Trị năm 2012

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 20/2013/NQ-HĐND quyết toán ngân sách nhà nước Quảng Trị năm 2012

            • 11/12/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/12/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực