Nghị quyết 20/NQ-CP

Nghị quyết 20/NQ-CP năm 2021 phê duyệt Nghị định thư thứ tư sửa đổi Hiệp định đầu tư toàn diện ASEAN do Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 20/NQ-CP 2021 phê duyệt Nghị định thư thứ tư sửa đổi Hiệp đình đầu tư toàn diện ASEAN


CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/NQ-CP

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2021

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT NGHỊ ĐỊNH THƯ THỨ TƯ SỬA ĐỔI HIỆP ĐỊNH ĐẦU TƯ TOÀN DIỆN ASEAN

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đi, b sung một số điều của Luật T chức Chính phủ và Luật T chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Điều ước quốc tế ngày 09 tháng 4 năm 2016;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn s 79/TTr-BKHĐT ngày 08 tháng 01 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt Nghị định thư thứ tư sửa đổi Hiệp định đầu tư toàn diện ASEAN (gọi tắt là ACIA) ký ngày 15 tháng 07 năm 2020.

Điều 2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện Nghị định thư trên.

Điều 3. Bộ Ngoại giao thực hiện thủ tục đối ngoại theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Các đồng chí Thành viên Chính phủ;
- Các Bộ: KHĐT,CT, TP, NG, XD, TNMT,
GTVT, TTTT, NNPTNT;
- VPCP: Trợ lý TTgCP, các Vụ: PL, TH,

TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT(2).đh

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 20/NQ-CP

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu20/NQ-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/02/2021
Ngày hiệu lực18/02/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 tháng trước
(18/02/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Nghị quyết 20/NQ-CP 2021 phê duyệt Nghị định thư thứ tư sửa đổi Hiệp đình đầu tư toàn diện ASEAN


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 20/NQ-CP 2021 phê duyệt Nghị định thư thứ tư sửa đổi Hiệp đình đầu tư toàn diện ASEAN
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu20/NQ-CP
        Cơ quan ban hànhChính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành18/02/2021
        Ngày hiệu lực18/02/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 tháng trước
        (18/02/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 20/NQ-CP 2021 phê duyệt Nghị định thư thứ tư sửa đổi Hiệp đình đầu tư toàn diện ASEAN

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 20/NQ-CP 2021 phê duyệt Nghị định thư thứ tư sửa đổi Hiệp đình đầu tư toàn diện ASEAN

            • 18/02/2021

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/02/2021

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực