Nghị quyết 20/NQ-HĐND

Nghị quyết 20/NQ-HĐND năm 2018 về giao biên chế công chức năm 2019 trong cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh Thừa Thiên Huế

Nội dung toàn văn Nghị quyết 20/NQ-HĐND 2018 giao biên chế công chức cơ quan nhà nước Thừa Thiên Huế


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/NQ-HĐND

Thừa Thiên Huế, ngày 07 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ GIAO BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC NĂM 2019 TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CỦA TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức;

Căn cứ Quyết định số 1016/QĐ-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2019;

Sau khi xem xét Tờ trình số 8502/TTr-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao biên chế công chức năm 2019 trong các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Giao 2.130 biên chế công chức năm 2019 trong các cơ quan hành chính của tỉnh (có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo nhiệm vụ và quyền hạn đã được pháp luật quy định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khoá VII, kỳ họp lần thứ 7 thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2018./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Trường Lưu

 

PHỤ LỤC

GIAO BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC NĂM 2019 TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH CỦA TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

STT

CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

Biên chế công chức giao năm 2019

I

KHỐI SỞ, BAN

1296

1

Văn phòng HĐND tỉnh

24

2

Văn phòng UBND tỉnh

58

3

Thanh tra tỉnh

39

4

Sở Nội vụ

69

5

Sở Tài chính

54

6

Sở Kế hoạch và Đầu tư

47

7

Sở Nông nghiệp và PTNT

354

8

Sở Công Thương

100

9

Sở Xây dựng

46

10

Sở Giao thông vận tải

51

11

Sở Ngoại vụ

20

12

Sở Tài nguyên và Môi trường

61

13

Sở Khoa học và Công nghệ

35

14

Sở Giáo dục và Đào tạo

49

15

Sở Y tế

66

16

Sở Văn hóa và Thể thao

43

17

Sở Du lịch

17

18

Sở Lao động - TB&XH

44

19

Sở Tư pháp

32

20

Sở Thông tin và Truyền thông

30

21

Ban Dân tộc

14

22

BQL Khu kinh tế, CN tỉnh

43

II

CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

834

1

UBND thành phố Huế

161

2

UBND huyện Phong Điền

83

3

UBND huyện Quảng Điền

80

4

UBND thị xã Hương Trà

83

5

UBND thị xã Hương Thủy

81

6

UBND huyện Phú Vang

98

7

UBND huyện Phú Lộc

86

8

UBND huyện Nam Đông

73

9

UBND huyện A Lưới

89

 

TNG CỘNG

2130

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 20/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu20/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/12/2018
Ngày hiệu lực06/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 20/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 20/NQ-HĐND 2018 giao biên chế công chức cơ quan nhà nước Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 20/NQ-HĐND 2018 giao biên chế công chức cơ quan nhà nước Thừa Thiên Huế
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu20/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýLê Trường Lưu
        Ngày ban hành07/12/2018
        Ngày hiệu lực06/12/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 20/NQ-HĐND 2018 giao biên chế công chức cơ quan nhà nước Thừa Thiên Huế

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 20/NQ-HĐND 2018 giao biên chế công chức cơ quan nhà nước Thừa Thiên Huế

            • 07/12/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 06/12/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực