Nghị quyết 20/NQ-HĐND

Nghị quyết 20/NQ-HĐND cho ý kiến Bảng giá đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2014

Nội dung toàn văn Nghị quyết 20/NQ-HĐND Hải Phòng cho ý kiến Bảng giá đất trên địa bàn Hải Phòng năm 2014


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/NQ-HĐND

Hải Phòng, ngày 12 tháng 12 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC CHO Ý KIẾN BẢNG GIÁ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG NĂM 2014

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ 7

(Từ ngày 03 đến ngày 06 tháng 12 năm 2013)

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003; Luật sửa đổi bổ sung Luật Đất đai năm 2009;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Pháp lệnh Giá năm 2002;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất; Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2010/TTLT-BTNMT-BTC ngày 08/01/2010 của liên Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng, thẩm định và ban hành bảng giá đất, điều chỉnh bảng giá đất thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thông tư số 09/2013/TT-BTNMT ngày 28/5/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý, sử dụng đất bãi bồi ven sông, đất bãi bồi ven biển, đất có mặt nước ven biển;

Sau khi xem xét Tờ trình số 84/TTr-UBND ngày 25/11/2013 của UBND thành phố về việc ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2014. Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND thành phố; ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí với Bảng giá đất trên địa bàn thành phố năm 2014 kèm theo Tờ trình số 84/TTr-UBND ngày 25/11/2013 của UBND thành phố; gồm: Giá đất 1.784 tuyến đường, phố trên địa bàn thành phố, trong đó mức giá đất ở giữ nguyên như năm 2013 là 1.605 tuyến; tăng so với năm 2013 là 67 tuyến; giảm so với năm 2013 là 100 tuyến; bổ sung mới 13 tuyến do Bảng giá đất ở năm 2013 còn thiếu; gộp 01 tuyến (có Bảng giá các loại đất kèm theo).

Điều 2. Giao UBND thành phố căn cứ quy định của pháp luật và Nghị quyết này, ban hành Quyết định Bảng giá đất trên địa bàn thành phố năm 2014, đảm bảo đúng luật, phù hợp với thực tế, tổ chức thực hiện từ ngày 01/01/2014.

Giao Thường trực HĐND thành phố, các Ban của HĐND thành phố và đại biểu HĐND thành phố đôn đốc, kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết đã được HĐND thành phố khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2013./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH, CP;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Tài chính;
- TTTU, TTHĐND, UBND TP;
- ĐB Quốc hội tại HP;
- Các Ban HĐND TP;
- ĐB HĐND TP khóa 14;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể TP;
- Các VP: TU, UBND TP, ĐĐBQH HP;
- Các QU, HU;
- UBND, UBMTTQVN các quận, huyện;
- C, PVP và CVHĐND TP;
- Lưu: VT, QT, HS kỳ họp.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thành

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 20/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu20/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/12/2013
Ngày hiệu lực06/12/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 20/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 20/NQ-HĐND Hải Phòng cho ý kiến Bảng giá đất trên địa bàn Hải Phòng năm 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 20/NQ-HĐND Hải Phòng cho ý kiến Bảng giá đất trên địa bàn Hải Phòng năm 2014
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu20/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hải Phòng
        Người kýNguyễn Văn Thành
        Ngày ban hành12/12/2013
        Ngày hiệu lực06/12/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 20/NQ-HĐND Hải Phòng cho ý kiến Bảng giá đất trên địa bàn Hải Phòng năm 2014

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 20/NQ-HĐND Hải Phòng cho ý kiến Bảng giá đất trên địa bàn Hải Phòng năm 2014

            • 12/12/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 06/12/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực