Nghị quyết 20/NQ-HĐND

Nghị quyết 20/NQ-HĐND năm 2010 bãi bỏ Nghị quyết 08/2003/NQ-HĐND14 về phí dự thi, dự tuyển do tỉnh Hà Giang ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 20/NQ-HĐND năm 2010 bãi bỏ 08/2003/NQ-HĐND14 phí dự thi dự tuyển Hà Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 20/NQ-HĐND

Giang, ngày 13 tháng 07 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BÃI BỎ NGHỊ QUYẾT SỐ 08/2003/HĐND14 NGÀY 24/7/2003 DO HĐND TỈNH BAN HÀNH VỀ PHÍ DỰ THI, DỰ TUYỂN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
KHÓA XV - KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Thông tư số 21/2010/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 11/02/2010 của Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo: Quy định chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp;

Sau khi xem xét Tờ trình số: 39/TTr-UBND ngày 11/5/2010 của UBND tỉnh đề nghị bãi bỏ toàn bộ Nghị quyết số 08/2003/HĐND14 ngày 24/7/2003 do HĐND tỉnh ban hành về phí dự thi, dự tuyển;

Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang đã thảo luận và nhất trí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bãi bỏ Nghị quyết số 08/2003/HĐND14 ngày 24/7/2003 do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành về việc quyết định mức thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển vào các cơ sở giáo dục - đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13/7/2010.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang khóa XV - Kỳ họp thứ 15 thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Các Đại biểu HĐND tỉnh khóa XV;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Chuyên viên HĐND tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Viết Xuân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 20/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu20/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/07/2010
Ngày hiệu lực13/07/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 20/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 20/NQ-HĐND năm 2010 bãi bỏ 08/2003/NQ-HĐND14 phí dự thi dự tuyển Hà Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 20/NQ-HĐND năm 2010 bãi bỏ 08/2003/NQ-HĐND14 phí dự thi dự tuyển Hà Giang
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu20/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Giang
        Người kýNguyễn Viết Xuân
        Ngày ban hành13/07/2010
        Ngày hiệu lực13/07/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 20/NQ-HĐND năm 2010 bãi bỏ 08/2003/NQ-HĐND14 phí dự thi dự tuyển Hà Giang

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 20/NQ-HĐND năm 2010 bãi bỏ 08/2003/NQ-HĐND14 phí dự thi dự tuyển Hà Giang

            • 13/07/2010

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 13/07/2010

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực