Nghị quyết 200/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 200/2015/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ vắc xin phòng bệnh heo tai xanh (Hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp) trên địa bàn tỉnh Long An

Nội dung toàn văn Nghị quyết 200/2015/NQ-HĐND hỗ trợ vắc xin phòng bệnh heo tai xanh Long An


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 200/2015/NQ-HĐND

Long An, ngày 15 tháng 07 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ VẮC XIN PHÒNG BỆNH HEO TAI XANH (HỘI CHỨNG RỐI LOẠN SINH SẢN VÀ HÔ HẤP) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LONG AN
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 80/2008/QĐ-BNN ngày 15/7/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy định phòng, chống Hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở heo (PRRS);

Sau khi xem xét Tờ trình số 2105/TTr-UBND ngày 11/5/2015 của UBND tỉnh về chính sách hỗ trợ vắc xin phòng bệnh heo tai xanh trên địa bàn tỉnh Long An; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất chính sách hỗ trợ vắc xin phòng bệnh heo tai xanh trên địa bàn tỉnh Long An, như sau:

1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Các hộ chăn nuôi có quy mô tổng đàn heo từ 50 con trở xuống trên địa bàn tỉnh Long An.

2. Nội dung hỗ trợ a) Điều kiện:

- Các hộ chăn nuôi đã khai báo số lượng đàn heo và cam kết tiêm phòng đầy đủ các bệnh truyền nhiễm bắt buộc phải tiêm phòng theo quy định với UBND xã, phường, thị trấn.

- Ngoài đợt tiêm phòng được hỗ trợ, hộ chăn nuôi phải cam kết tự tổ chức tiêm phòng 100% số heo nuôi mới phát sinh và tiêm lặp lại theo hướng dẫn của cơ quan thú y.

b) Mức hỗ trợ:

- Hỗ trợ 100% vắc xin phòng bệnh heo tai xanh để tiêm phòng cho đàn heo trong diện tiêm phòng, tiền công tiêm phòng do chủ hộ chăn nuôi tự chi trả theo mức quy định tại Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y.

- Tiêm phòng 01 đợt/năm, thời gian tiêm phòng kéo dài không quá một tháng.

3. Kinh phí và thời gian thực hiện

Nguồn kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ do ngân sách tỉnh đảm bảo, phân bổ theo số phát sinh thực tế thống kê hàng năm của huyện, thị xã, thành phố. Trường hợp Trung ương có hỗ trợ thì ngân sách tỉnh cấp phát phần chênh lệnh (nếu có).

Chính sách hỗ trợ vắc xin phòng bệnh heo tai xanh được áp dụng thực hiện kể từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2020.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực, các Ban và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Long An khóa VIII, kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 15 tháng 7 năm 2015.

Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- UB Thường vụ Quốc hội (b/c);
- Chính phủ (b/c);
- VP.QH, VP.CP “TP.HCM” (b/c);
- Ban Công tác đại biểu, UBTVQH (b/c);
- TT.TU (b/c);
- UBND tỉnh, UBMTTQ tỉnh;
- Đại biểu QH đơn vị tỉnh Long An;
- Đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII;
- Các sở ngành, đoàn thể tỉnh;
- TT. HĐND, UBND huyện, thị xã, thành phố;
- VP.UBND tỉnh;
- LĐ và CV VP. Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Đặng Văn Xướng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 200/2015/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu200/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/07/2015
Ngày hiệu lực25/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 200/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 200/2015/NQ-HĐND hỗ trợ vắc xin phòng bệnh heo tai xanh Long An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 200/2015/NQ-HĐND hỗ trợ vắc xin phòng bệnh heo tai xanh Long An
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu200/2015/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Long An
        Người kýĐặng Văn Xướng
        Ngày ban hành15/07/2015
        Ngày hiệu lực25/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 200/2015/NQ-HĐND hỗ trợ vắc xin phòng bệnh heo tai xanh Long An

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 200/2015/NQ-HĐND hỗ trợ vắc xin phòng bệnh heo tai xanh Long An

           • 15/07/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/07/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực