Nghị quyết 201/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 201/2019/NQ-HĐND bổ sung chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tại Khoản 2, Điều 2 Nghị quyết 169/2018/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 do tỉnh Hưng Yên ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 201/2019/NQ-HĐND chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội Hưng Yên


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 201/2019/NQ-HĐND

Hưng Yên, ngày 27 tháng 3 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

BỔ SUNG CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI KHOẢN 2, ĐIỀU 2 NGHỊ QUYẾT SỐ 169/2018/NQ-HĐND NGÀY 12/12/2018 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VỀ NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2019

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ TÁM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014;

Để thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội giai đoạn 2019-2020;

Xét Tờ trình số 25/TTr-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận và kết quả biểu quyết của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ sung chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tại Khoản 2, Điều 2 Nghị quyết số 169/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, cụ thể như sau:

1. Số người tham gia bảo hiểm xã hội (đơn vị tính: người)

- Số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc: 219.000 người;

- Số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện: 5.228 người;

- Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp: 210.061 người.

2. Tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội (đơn vị tính: %)

- Tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đạt 31,26% tổng số lực lượng lao động của tỉnh;

- Tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt 0,74% tổng số lực lượng lao động của tỉnh;

- Tỷ lệ tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt 29,98% tổng số lực lượng lao động của tỉnh.

3. Tốc độ phát triển số người tham gia bảo hiểm xã hội (đơn vị tính: %)

- Tốc độ phát triển số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc: 9,46%;

- Tốc độ phát triển số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện: 277,75%;

- Tốc độ phát triển số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp: 14,15%.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVI, kỳ họp thứ Tám thông qua ngày 27 tháng 3 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 15 tháng 04 năm 2019./.

 

 

CHỦ TỊCH
Đỗ Xuân Tuyên

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 201/2019/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu201/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/03/2019
Ngày hiệu lực15/04/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 201/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 201/2019/NQ-HĐND chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội Hưng Yên


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 201/2019/NQ-HĐND chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội Hưng Yên
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu201/2019/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hưng Yên
       Người kýĐỗ Xuân Tuyên
       Ngày ban hành27/03/2019
       Ngày hiệu lực15/04/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBảo hiểm
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 201/2019/NQ-HĐND chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội Hưng Yên

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 201/2019/NQ-HĐND chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội Hưng Yên

          • 27/03/2019

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 15/04/2019

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực